Het laatste nieuws:

HomeOproepenDe vrijwillige cliëntondersteuner: we zoeken u!

De vrijwillige cliëntondersteuner: we zoeken u!

Helpt u mensen als vrijwilliger en wilt u zich verder ontwikkelen? Of overweegt u om vrijwilliger te worden, en wilt u een goede start maken? Dan gaan wij graag samen met u aan de slag!

Heeft u al ervaring met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? De weg naar ondersteuning en begeleiding is sinds 2015 veranderd. Meer en meer wordt van mensen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven (met hulp uit de omgeving), zonder aanspraak te doen op een voorziening of ondersteuning. Is dit niet mogelijk, dan moeten ze de juiste weg bewandelen om deze aan te vragen en te realiseren. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms vinden mensen dit lastig, en hebben zij niemand in de omgeving de hen hierbij kan helpen. Soms durven ze die vraag ook niet te stellen, want zo eenvoudig is hulp vragen niet. Het ‘keukentafelgesprek’ is in veel gemeenten de toegang tot ondersteuning.

Om mensen hierin te helpen, biedt uw patiëntenorganisatie samen met Centrum Chronisch Ziek een trainingsprogramma aan voor betrokken vrijwilligers, die zich (verder) willen ontwikkelen. Deze vrijwilligers werven we liefst uit het netwerk en de achterban van uw patiëntenorganisatie. U weet namelijk als geen ander hoe het is om een chronische aandoening te hebben, en om ondersteuning en hulp te regelen. Uw ervaring is hiermee erg waardevol voor mensen die moeite hebben om deze weg te bewandelen.

Wat willen we bereiken? Na afloop van het programma kunt u telefonisch en online mensen te woord staan en ondersteunen, die vragen hebben rondom de WMO. Het belangrijkste uit die ondersteuning: u helpt de ander om in de eigen omgeving hulp te zoeken, en daar de juiste stappen te zetten. In iedere gemeente is de toegang tot de WMO en voorzieningen namelijk anders geregeld. U biedt dus samen met uw patiëntenorganisatie landelijk ondersteuning voor kwetsbare mensen uit de achterban. Deze hulp gaat verder dan informatie en advies.

Wat bieden we u? Een gevarieerd trainingsprogramma, waarin u in een groep en zelfstandig werkt. We werken aan vaardigheden en bieden instrumenten die u nodig heeft om anderen praktisch te kunnen ondersteunen, ook al zit u niet bij hen aan tafel. U gaat werken aan vier thema’s, die allemaal even belangrijk zijn: – Kennis van de nieuwe WMO; – Inzetten van uw kennis om anderen te kunnen ondersteunen;

– (door) ontwikkelen van vaardigheden op computer en laptop: ondersteuning via mail, skype en chat. Daarnaast is er aandacht voor de telefonische gespreksvaardigheden – En praktische vaardigheden, zoals het ondersteunen bij het (laten) schrijven van een persoonlijk plan voor het keukentafelgesprek, maar ook het meedenken in de hulpvraag die iemand heeft.

Wat leert u? U rond het programma af met een getuigschrift en een volle ‘rugzak.’ U heeft geleerd:

– Uw ervaring in te zetten, waarmee u de ander helpt om de eigen vraag te verhelderen; – Mensen te activeren zodat ze in staat zijn om zelf (met behulp van anderen uit de eigen omgeving of zelfstandig) op zoek te gaan naar passende ondersteuning; – Hoe u mensen de regie over het eigen leven kunt (laten) houden, en/of hierop te sturen. Dit is ook waar de nieuwe regelgeving steeds meer om vraagt. – naar u zelf te kijken als ondersteuner.

– Mensen activeren om op zoek te gaan naar de best mogelijke lokale hulp en ondersteuning, helpen met informatie te zoeken en sturen over bijvoorbeeld de plaatselijke regelingen WMO, participatiewet; – De tijd voor de mensen nemen en begeleiding bieden waarbij meerdere afspraken in de vorm van ondersteuningsgesprekken mogelijk zijn; – U bent dus niet alleen een luisterend oor, u vraagt door en zoekt samen met mensen naar stappen die leiden tot een oplossing.

Wie zoeken we? Allereerst, we zoeken vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan. Vrijwilligers die het een uitdaging vinden om zich te ontwikkelen, die zelfstandig kunnen werken maar ook graag samenwerken in een groep. U herkent zich in het volgende profiel:

– U hebt belangstelling voor het helpen van anderen; – U kunt kritisch naar uw eigen functioneren kijken; – u beheerst basisvaardigheden op de computer (e-mail, chat en google) en leert hier graag in door, online ondersteuning is een thema dat u aanspreekt; – u kunt anderen adviseren en zoekt graag samen met anderen naar oplossingen; – u heeft begrip voor mensen in een kwetsbare situatie, en kunt dit begrip omzetten in luisteren en doorvragen;

Wat heeft u nodig om mee te doen? Allereerst, tijd. Want van september tot met december volgt u vier cursusdagen (waarschijnlijk in Utrecht, tenzij de groepssamenstelling zo is dat een andere gemeente meer logisch is.) Een van deze dagen is een online workshop. Tussentijds werkt u aan opdrachten die u verwerkt in een portfolio. Daarnaast beschikt u over een computer/laptop met camera en microfoon. Het trainingsprogramma is gratis, inclusief de workshops en het programmaboek.

Meld u aan via KorterMaarKrachtig.

bestuurslid1@kortermaarkrachtig.com

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet