Het laatste nieuws:

HomeOproepenCliëntenraad Rijndam Revalidatie zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad Rijndam Revalidatie zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad van Rijndam Revalidatie in Rotterdam is per direct op zoek naar twee nieuwe leden. De Cliëntenraad van Rijndam Revalidatie behartigt de belangen van de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle patiënten van de organisatie en streeft er naar om qua samenstelling een afspiegeling te zijn van alle patiënten binnen Rijndam.

Rijndam Revalidatie is in Rotterdam en wijde omgeving dé organisatie voor iedereen die te maken heeft met de vaak ernstige en blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. In Rijndam Revalidatie staan de patiënt en zijn naaste omgeving centraal, zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid. Het doel is om de patiënten zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen laten leven door gespecialiseerde behandelingen. Dat kan door opname in de klinische afdelingen of door poliklinische behandelingen.

Door de Raad van Bestuur (de directie) worden vele beslissingen genomen om optimale resultaten te bereiken voor de patiënten. Dat kan gaan over bijvoorbeeld: bedrijfsvoering, veiligheid, omgangsvormen, opleiding, personeelsbeleid, huisvesting, hygiëne, voeding. Over alle onderwerpen kan de Cliëntenraad een gevraagd of een ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur geven. Ook wordt de Cliëntenraad betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie, om mee te denken vanuit het patiënten perspectief of om zich te kunnen profileren naar medewerkers en patiënten. De Cliëntenraad heeft deze taken en bevoegdheden gekregen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De raad bestaat uit acht leden, wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 5 à 8 uur per maand. Vergaderingen vinden maandelijks plaats op de eerste of tweede donderdagmiddag van de maand. Daarnaast wordt deelgenomen aan één of meerdere commissies over vakinhoudelijke onderwerpen.

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
• enige kennis hebben van de gezondheidszorg en vooral van de revalidatiezorg van Rijndam
• gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Rijndam te behartigen
• woonachtig zijn in de regio Rotterdam
• beschikken over bestuurlijk inzicht
• bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap
• in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen
• zich kunnen inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen
• een kritische, constructieve en open houding hebben
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
• in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden
• in teamverband kunnen functioneren
• affiniteit met en/of kennis van jeugdrevalidatie is een pré
• financiële achtergrondkennis wordt gewaardeerd.

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt. U kunt informatie over Rijndam Revalidatie en de Cliëntenraad verkrijgen door een mail te sturen naar de Cliëntenraad via cr@rijndam.nl
Voor meer informatie kunt u ook naar de website gaan: https://www.rijndam.nl/over-ons/organisatie

Wanneer u interesse hebt in deze functie, kunt u uw motivatie en beknopte CV versturen naar:
Rijndam – Cliëntenraad, Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam, t.a.v. Cliëntenraad,
of per mail naar cr@rijndam.nl.