Author: Jan

HomeArticles Posted by Jan (Page 20)

Proefpersonen gezocht!

Wij zijn onderzoekers van de Universitair Medisch Centrum Utrecht  en zijn voor ons onderzoek op zoek naar proefpersonen met geamputeerde rechterarm (boven de elleboog).

 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) doet onderzoek naar hersenactiviteit. Bij het uitvoeren van (hand)bewegingen worden sommige gebieden in de hersenen actief. Wij willen onderzoeken of we deze gebieden kunnen ‘ontcijferen’: kunnen we aflezen welke handgebaren iemand maakt door de hersenactiviteit te meten met een MRI-scanner? We willen ook graag onderzoeken hoe goed de gebaren te ontcijferen zijn bij proefpersonen die door amputatie hun rechterarm missen. Zijproberen dan de gebaren zo goed mogelijk uit te voeren.

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de ontwikkeling van hulpmiddelen om mensen die geheel verlamd zijn – en dus ook niet meer kunnen praten – weer te laten communiceren.

Informatiebrief experimentele groep

Tekst experimentele groep

Met vriendelijke groet,

Isabelle Pereboom

Mark Bruurmijn

App voor chronische pijn, stress en vermoeidheid

De kwaliteit van leven verbeteren van mensen met chronische pijn, stress en vermoeidheid. Dat is het doel van de in ontwikkeling zijnde App voor en door zes patiëntenorganisaties die opkomen voor de belangen van hun doelgroep. De verwachte opleverdatum is eind 2014.

De inzet van de App maakt het mogelijk meer activiteiten op te pakken in het dagelijks leven. Dit kan iemands welbevinden bevorderen en daarmee eveneens de maatschappelijke participatie.

De App is bedoeld voor mensen met uiteenlopende fysieke aandoeningen/ziekten.

Gemeenschappelijk zijn de symptomen pijn, vermoeidheid en stress. Deze kunnen op korte of lange termijn het persoonlijk welzijn beïnvloeden. Via de App zijn trainingen te volgen om de kwaliteit van je eigen leven te verbeteren.

Eigen regie

Het is belangrijk ondersteuning te krijgen in het omgaan met een aandoening of ziekte. De App is een hulpbron die de gebruiker meer zelfredzaam kan maken. Het gevoel van eigen regie voeren is daarbij zeer belangrijk: “Het komt nog te vaak voor dat je naar een specialist gaat en te horen krijgt dat je maar moet leren leven met je aandoening”, vertelt Hans van Dongen, een van de App-bedenkers. “Deze App geeft je de kans voor je eigen belang op te komen en zelf het initiatief te nemen.” De App bevat een algemeen introductieprogramma, waarin alle thema’s kort aan bod komen bij wijze van kennismaking. Daarna kan de gebruiker kiezen voor vervolgprogramma’s. De inhoud daarvan is samengesteld op basis van de volgende thema’s: Mindfulness, Yoga, Hypnotherapie, Positieve psychologie, Burn-outpreventie.

Samenwerking

Het project is mogelijk dankzij subsidie van het Fonds PGO van het ministerie van VWS. De samenwerkende patiëntenorganisaties achter de App zijn: ADCA-Vereniging Nederland;

Antroposana; Alvleeskliervereniging Nederland; Dwarslaesie Organisatie Nederland; Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland; Vereniging Osteogenesis Imperfecta. “Door deze samenwerking kon de App er komen”, aldus Hans van Dongen. “De uitdaging is om op een creatieve manier de App een langere levensduur te geven dan alleen voor de duur van de subsidie”.

Continue Reading

Polikliniek Kinderrevalidatie RMC Groot Klimmendaal in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Ede, 20 mei 2014 – RMC Groot Klimmendaal opent op vrijdag 23 mei een nieuwe polikliniek Kinderrevalidatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hierdoor kunnen onze jonge cliënten uit Ede en omgeving voortaan dichtbij huis revalideren. Met deze polikliniek verlegt het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren van RMC Groot Klimmendaal opnieuw zijn grenzen.

Hoe werkt de nieuwe polikliniek?
Uw huisarts of specialist verwijst uw kind naar de polikliniek Kinderrevalidatie van RMC Groot Klimmendaal in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daar heeft u samen met zoon of dochter een afspraak met onze kinderrevalidatiearts. De arts besluit op basis hiervan samen met u wat het beste vervolgtraject wordt voor uw kind. Poliklinische revalidatie in Ede of een complexere revalidatiebehandeling, zoals opname in de kliniek in onze hoofdvestiging in Arnhem.

Indien uw kind poliklinisch revalideert in Ede, komt hij of zij enkele malen per week voor behandeling naar de polikliniek Kinderrevalidatie in het Ziekenhuis Gelderse Vallei en gaat na afloop telkens weer naar huis. De revalidatie bestaat uit verschillende behandelingen van ons multidisciplinaire team in de polikliniek. Dit team bestaat uit de kinderrevalidatiearts en verschillende paramedici, zoals een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en ergotherapeut.

Revalideren is grenzen verleggen
Bij RMC Groot Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoelen te bereiken. Voor de een is dit zelfstandig wonen of leren op school, voor de ander een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Ook ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren verlegt zijn grenzen. Na Arnhem, Doetinchem en Terborg, is Ede de vierde plaats binnen Gelderland waar jonge cliënten dichtbij huis terecht kunnen voor de professionele zorg die ze verdienen.

Over RMC Groot Klimmendaal: Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatie voor volwassenen, jongeren en kinderen die door ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte worden geconfronteerd met (dreigende) beperkingen. Kijk voor aanvullende informatie op www.grootklimmendaal.nl

Over het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren: Het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren is onderdeel van RMC Groot Klimmendaal en biedt een breed scala aan revalidatiebehandelingen. De behandelprogramma’s vinden plaats in een pedagogische context met aandacht voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Onze behandelcapaciteit voor kinderen is verdeeld over diverse locaties in Gelderland en is één van de grootste van Nederland. Daarnaast beschikken we op de hoofdlocatie over een Ronald McDonald Huis waar ouders tijdens de behandeling van hun kind kunnen verblijven

Een geluk bij een ongeluk

Een prothese waarvan alle vingers te bewegen zijn, is een uitkomt voor iemand die zijn eigen hand moet
missen. Bert Pot heeft zich ontwikkeld tot ambassadeur van de modernste kunsthand.

Dat alle vingers los van elkaar te bewegen zijn is al tamelijk bijzonder. En dan heeft Bert Pot uit Sappemeer ook nog een app bij zijn prothesehand.
Met wat simpele klikken op zijn smartphone kan Pot (50) zijn kunsthand zo instellen dat dagelijkse handelingen eenvoudig en haast zonder spierkracht zijn uit te voeren. Het aantrekken van een jas bijvoorbeeld, het hanteren van een plantenspuit of tikken op een toetsenbord. Pot is de trotse bezitter van de i-limb ultra revolution, de meest geavanceerde kunsthand ter wereld. Soms noemt Pot zichzelf de Man van Zes Miljoen. Dit najaar zeven jaar  geleden veranderde zijn wereld.

De medewerker van kartonfabriek Eska in Sappemeer kwam tijdens de nachtdienst met zijn hand tussen de walsen van een machine. “Ik had gelijk in de gaten dat het niet met een pleister weer goed kwam.” Pot verloor zijn linkerhand, en hij was nota bene linkshandig. Met een verzameling protheses voor zich op tafel vertelt hij zijn revalidatiegeschiedenis. Sommige handen lijken net echt. Het kan nog echter, zegt Pot. “Je kunt een exacte kopie krijgen van je eigen hand. Als je zwaar behaard bent kan er zelfs haar op.” Maar om mooi en niet van echt te onderscheiden ging het hem niet, Pot wilde zo veel mogelijk kunnen met zijn nephand. De eerste prothese die hij kreeg viel hem tegen. Door middel van eigen spierkracht in de stomp kon hij die, via elektrodes, open en dicht doen, meer niet. “Ik heb er een tijdje mee geoefend en ik dacht: Er moet toch wel iets beters zijn?” Op internet vond hij filmpjes van de i-limb, een hand van het Schotse bedrijf Touch Bionics, met in elke vinger een motortje waardoor de vingers los van elkaar kunnen bewegen.
Zijn instrumentmaker in Haren regelde als geste een ontmoeting met de Nederlandse importeur van de i-limb. “Die keer zag ik de hand voor het eerst in levende lijve.” Dankzij de universele koppeling die geldt voor prothesehanden kon hij de i-limb meteen aan zijn stomp bevestigen en uitproberen. In 2008 kreeg hij zijn eerste eigen i-limb. Pot pakt een busje van tafel, de kunstvingers sluiten er mooi omheen. “Met mijn oude prothese
lukt mij dat niet, omdat die niet zo’n grote opening heeft en geen beweegbare vingers. Als ik met de oude iets wil pakken, moet ik me altijd in een bepaalde hoek wringen.” Niet veel mensen in Nederland hebben een ilimb.
Volgens Pieter van Delft van importeur Loth Fabenim in Den Haag dragen rond de dertig mensen in de Benelux er een, in Nederland hebben vijf personen de modernste versie, de i-limb ultra revolution. Het attribuut kost dertig tot vijfendertigduizend euro en is daarmee zo’n twintigduizend euro duurder dan een prothese die alleen open en dicht kan. Te duur, vinden ziektekostenverzekeraars meestal. Dat Pot de prothese wel
heeft en ook nog eens telkens de nieuwste versie krijgt, noemt hij “een geluk bij een ongeluk”.

Zijn eerste i-limb wist hij los te peuteren via de letselschadeverzekering. De gedachte was dat hij er zijn werk weer mee zou kunnen doen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen wilde de i-limb graag testen met Pot als proefpersoon. Uit het onderzoek kwam dat de prothese erg kwetsbaar was, de duim ging bijvoorbeeld snel stuk. Fabrikant Touch Bionics, niet blij met die onderzoeksresultaten, stelde de tweede versie beschikbaar, een krachtiger, betere uitvoering, zo blijkt uit UMCG-onderzoek dat eerdaags verschijnt in de Journal of Rehabilitation Research and Development. Vanwege zijn inspanningen als proefkonijn en omdat hij zo’n enthousiaste gebruiker is heeft Touch Bionics Pot inmiddels ook de ultra revolution geschonken. Hij kan verschillende grepen programmeren. Ze worden opgeroepen als hij bepaalde spieren in zijn stomp op een bepaalde manier aanspant. Maar de app kan de vingers ook laten bewegen zonder spieraanspanningen. Pot laat zien hoe hij via de telefoon de hand opdracht geeft zich zo te vormen dat hij zijn jas makkelijk aan kan doen. “De duim klapt in. Als die open blijft staan dan wil het niet, dan krijg ik die hand nooit door de mouw.” Van de kartonfabriek moest hij afscheid nemen. Hij werd in 2010 volledig afgekeurd. Ruim anderhalf jaar had hij nog geprobeerd weer met de jongens mee te draaien in ploegen. Maar werktempo en overbelasting aan zijn andere arm, de rechter, vormden een beletsel, ook op het technisch magazijn waar hij nog een poosje werkte. De i-limb, gekregen om te kunnen reïntegreren, hoefde hij niet terug te geven. Nu staat zijn leven voor een groot deel in het teken van de kunsthand. Hij zegt het glunderend haast: “Als je ziet wat ik door mijn prothese allemaal meemaak, dat had ik zonder dat ongeluk nooit beleefd.”

Hij is demopatiënt voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten, staat voor Touch Bionics op beurzen en geeft voorlichting op scholen over leven met een kunsthand. Hij speelde zelfs in een horrorfilm, Zombibi. Hij is betrokken bij het Forum Korter Maar Krachtig, voor mensen met een ledemaatbeperking. En druk met de SMvG, de stichting voor motorrijders met een prothese. Motorrijden kan en mag hij tot zijn grote vreugde weer. Maar  otorrijden doet hij niet met de i-limb, maar met een speciale motorprothese, een soort captain Hook-haak noemt hij die. Hij heeft hem ook in een verwarmde versie, om pijn bij kou tegen te gaan. Geregeld stellen anderen met geamputeerde handen hem de vraag ‘Hoe kom je aan die mooie prothese? Hoe heb je die vergoed gekregen?’ Dan staat hij wel eens met de mond vol tanden en een half schuldgevoel. Maar door zijn verhaal te vertellen hoopt hij voor andere gehandicapten ambassadeur te zijn en verzekeraars te laten zien hoe het leven kan verbeteren door een i-limb, of een vergelijkbare prothese met beweegbare vingers van een andere fabrikant. “Te veel mensen met een handicap zitten zielig in een hoekje”, meent Pot. Wie een armprothese krijgt legt het ding vaak al snel weg. “Dat komt doordat de verwachtingen te hoog zijn. Men denkt dat je alles weer kunt doen wat een echte hand ook kan, maar dat is zeker niet zo. Daar is een echte hand te complex voor. Naarmate het gebruikersgemak stijgt, ga je een prothese wel meer gebruiken, de drempel om dingen weer op te pakken is minder hoog.”

 

download

Continue Reading

Support Beurs 2014

Van 7 tot en met 10 mei 2014 is het zo ver: Support Beurs. Zet nu alvast de data in uw agenda en u mist straks niets. Want Support is de grootste en meest interactieve beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking en hun omgeving. Wat kunt u onder meer verwachten?

• Leg het behendigheidsparcours af met Kees Jan van der Klooster
• Bezoek het Kampeerplein vol mogelijkheden
• Ontdek de vele opties op het Wintersportplein
• Test zelf vele mobiliteitsoplossingen op het Jaarbeurscircuit
• Volg een Speeddate-sessie in samenwerking met Hokjesdating
• En natuurlijk alle nieuwe trends, technieken en mogelijkheden

In februari 2014 ontvangt u weer bericht van ons met meer info over de beurs en de toegang.

 

Data en tijden Support 2014

Support 2014 vindt plaats van woensdag 7 mei t/m zaterdag 10 mei 2014.

Openingstijden:

  • Woensdag 7 mei: 10.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 8 mei: 10.00 tot 17.00 uur
  • Vrijdag 9 mei: 10.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 10 mei: 10.00 tot 17.00 uur
Continue Reading

Een geavanceerde handprothese voor minder dan $1000 met 3D printing

The Open Hand Project is an open source project with the goal of making robotic prosthetic hands more accessible to amputees. The Dextrus hand is the realization of this goal. Launched by Bristol, UK based Joel Gibbard, it is a robotic hand that offers much of the functionality of a human hand in a very low cost.

“The Dextrus hand is for anyone who wants an advanced robotic hand.” writes Gibbard.

It uses electric motors instead of muscles and steel cables instead of tendons. 3D printed plastic parts work like bones and a rubber coating acts as the skin. All of these parts are controlled by electronics to give it a natural movement that can handle all sorts of different objects.

The hand can be connected to an existing prosthesis using a standard connector to give an amputee another option. It uses stick-on electrodes to read signals from their remaining muscles, which can control the hand, telling it to open or close.

The fingers are individually powered and each one can sense when an object is impeding its movement. This gives it the ability to grasp objects gently and means the fingers can really wrap around unusual shapes to grip them firmly.

To build and test the Dextrus hand, Gibbard has been working with Chef Liam Corbett who lost his hand to meningitis two years ago. Corbett says the Dextrus hand enables him to do more finer things in life than the hook he used previously.

The Dextrus hand can be put together for well under £650 ($1000), says Gibbard. At the moment a full working prototype of the dextrus hand has been built. The next things to do will be building everything onto printed circuit boards, refining design of the hand.

To get more support for further developing this affordable prosthetic, Gibbard launched a crowdfunding campaign on Indiegogo. A standard version of Dextrus hand costs £650, which comes ready to use. For £700 you will receive the prosthetic version of Dextrus, which includes battery pack, charger, EMG board and 100 electrodes.

Gibbard is seeking £39,000 in funding which will support the project for an entire year. After all of the designing and testing has been complete, Gibbard will upload all of the designs and code to the internet for anyone to use and build on.

Check out more info about this project and support Gibbard here on indiegogo.

Continue Reading

Vrijwilligers voor hulp ampu-voetbal gezocht

media_273_136231_media_273_136231_w600

Het ampu-voetbalteam staat, en er komt een 2e team die recreatief gaat worden. De sport is nog volop in ontwikkelingen. Het ampu-voetbal komt als vereiniging op eigen ‘benen’ te staan en daarvoor zoeken wij vrijwilligers.

Het gaat om contacten onderhouden met de WAFF (World Amputee Football Federation), contact onderhouden met de buitenlandse teams, organiseren van clinic’s, organiseren van wedstrijden door het hele land en andere hand en span diensten.

Wie voelt er wat voor om lid te worden van het ampu-voetbalteam, niet als voetballer maar als hulp achter de schermen. Als je iemand kent die dit graag wil gaan doen, hoeft helemaal niet geamputeerd te zijn, bel me dan op 06-15419431 of mail: mary@kortermaarkrachtig.nl

Continue Reading