Author: Jan

HomeArticles Posted by Jan (Page 16)

Motorrijden met een handicap? Daar passen wij een mouw aan!

Op de Motorbeurs Utrecht, van 26 februari t/m 1 maart 2015, presenteert de Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten (SMvG) zich in hal 12 op stand 061. Deze stichting wil de passie voor motorrijden uitdragen. Een handicap hoeft daarbij niet altijd een beletsel te zijn. Geheel bestuurd door ervaringsdeskundigen, kan de SMvG als geen ander duidelijk maken hoe belangrijk motorrijden, ondanks een lichamelijke handicap, kan zijn. Voorlichting geven en steunen van lotgenoten bij de soms lastige trajecten naar ‘aangepast motorrijden’ is het doel van de stichting. (De praktische uitvoering gebeurt door de professionals van de projectgroep Motor Mobiliteit voor Gehandicapten.) Om de doelstellingen te kunnen bereiken organiseert SMvG evenementen en wordt gezocht naar ondersteuners. Prachtige toertochten staan op het programma en op de beurs wordt een tombola met fraaie prijzen gehouden. Bezoekers kunnen hier kijken in de keuken van dit bijzondere stukje motorland.

Een sprekend voorbeeld is Bert Pot. Hij verloor door een bedrijfsongeval zijn linkerhand en vreesde nooit meer zijn geliefde hobby te kunnen beoefenen. Er bleken tóch mogelijkheden te bestaan, en inmiddels is Bert de trotse berijder van een state-of-the-art BMW R1200 RT. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad is dit toerkanon volledig aangepast aan zijn mogelijkheden. De gehele bediening kan met de rechterhand gebeuren en zelfs alle elektronische snufjes bleven intact. Met behulp van een speciale motorprothese met Free Lock-grijpsysteem heeft Bert volledige controle. Met trots laat hij alle beursdagen dit fraaie staaltje aanpastechniek graag zien op de stand.

Vijf jaar geleden namen Leendert en Ria Poortenaar hun op maat gebouwde Yamaha XT 660 Limited in gebruik. Beide zijn kleine mensen (resp.128 en 120 cm lang) en kunnen daardoor niet op een standaardmotor rijden. Ruim acht maanden bouwtijd waren destijds nodig, maar nu, vijf jaar later, staan de eerste 50.000 probleemloze kilometers op de teller. Natuurlijk is deze motor op de stand te bewonderen en wil Leendert graag over zijn ervaringen vertellen.

Nóg een jubileum: twintig jaar geleden, in januari 1995, startte in Assen het wereldwijd unieke project Motor Mobiliteit voor Gehandicapten (MMvG). MMvG kan mensen met een handicap begeleiden in de procedure (weer) te gaan motorrijden. In dit project werken enkele overheidsinstanties (CBR en RDW), en een drietal Drentse bedrijven (Stel Orthopedie, Lukens Tuning Service en Koops Opleidingen) samen. Er is een schat aan kennis en ervaring in huis op het gebied van aangepast motorrijden. In de voorbije twintig jaar is het maatschappelijk belang van MMvG ruimschoots bewezen en werd hiervoor zelfs een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Honderden gelukkige motorrijders kunnen, ondanks hun handicap, van deze prachtige hobby genieten. De specialisten van MMvG verstrekken tijdens de beurs informatie en laten voorbeelden zien van motor-aanpassingen, high-tech prothesebouw en aanpasbare lesmotoren. Ook kan men gratis de geschiktheid voor motorrijden laten testen op de ‘Body Check’.

Bert-2376SONY DSC

Continue Reading

Interview Theresia Degner

Teresia Degener Foto Anja Cord

 

Interview Theresia Degener, lid van het VN-comité, over het  VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

 

“Dit verdrag niet goed uitvoeren is schending van mensenrechten”

Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse regering in 2015 het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ gaat bekrachtigen. Nederland moet het verdrag daarna gaan uitvoeren. De Duitse hoogleraar Recht en Disability Studies Theresia Degener is vice-voorzitter van het VN-comité dat controleert of een land het verdrag goed uitvoert. Onlangs was ze in Nederland. We spraken met haar over het belang van het verdrag en over wat we ervan mogen verwachten. Degener:  “Alle leerlingen hebben recht op toegang tot het regulier onderwijs.”

 

Het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ is net als het VN-kinderrechtenverdrag en het VN-vrouwenverdrag, een mensenrechtenverdrag. Het  is in 2006 door de Verenigde Naties goedgekeurd  en daarmee het jongste mensenrechtenverdrag. Inmiddels hebben 151 landen het verdrag in eigen land bekrachtigd (geratificeerd). Degener: “Daar zijn we blij mee.”

 

VN-verdrag in het kort
Het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ is nodig omdat in veel landen mensen met een handicap niet volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Het verdrag richt zich op situaties waarin mensen met een handicap vaak nog een achterstand hebben. Het gaat over recht op: gelijke behandeling, gelijke toegang, eigen regie en participatie, mobiliteit, inclusief onderwijs, werk en een behoorlijke levensstandaard. Het verdrag brengt de inclusieve samenleving dichterbij.

 

Hoge verwachtingen
Nederlanders met een beperking hebben hoge verwachtingen van het verdrag. Zijn die verwachtingen terecht? Degener: “Ja en nee. Ja, omdat het een revolutionair verdrag is. Het is het beste middel dat we ooit hebben gehad. Er is bijvoorbeeld geen ander internationaal instrument dat zo duidelijk recht geeft op inclusief onderwijs.”
Tegelijkertijd tempert Degener de hoge verwachtingen en doet een beroep op het geduld: “Geen enkel mensenrechtenverdrag is ‘over night’ geïmplementeerd. Uitvoering van een mensenrechtenverdrag neemt jaren in beslag.”

 

Schending van mensenrechten
Als een land de verplichtingen van het verdrag niet nakomt, is er dan sprake van mensenrechtenschending? Degener antwoordt direct en met klem: “Ja, natuurlijk!”
Toch zal het VN-comité dat nooit een land expliciet verwijten. “We zeggen nooit tegen een land: jullie schenden mensenrechten. We zeggen wel: we zijn bezorgd.”

Waarom kiest het VN-comité voor deze zachte benadering? Degener legt uit dat het niet zozeer een keuze is. “Mensenrechten kun je niet afdwingen; behalve met een oorlog. Dat is inherent aan mensenrechten. Er is geen internationale rechtbank waaraan we schending van mensenrechten kunnen voorleggen. We zijn dus afhankelijk van de goede wil van een land. Daarom zoeken we altijd de constructieve dialoog. Landen zullen het verdrag vrijwillig moeten uitvoeren.”

 

Rapportage
Toch is de uitvoering van het VN-verdrag niet vrijblijvend. Een land dat het verdrag geratificeerd heeft, moet twee jaar na de ratificatie bij het VN-comité verantwoording afleggen over de uitvoering van het verdrag. Waarop beoordeelt het comité of een land het verdrag goed uitvoert? Degener: “Bij elk artikel uit het verdrag stellen we een aantal vragen. Een land moet in een rapportage al die vragen stuk voor stuk beantwoorden. Veel landen beantwoorden niet alle vragen. Alle onbeantwoorde vragen leggen we, samen met onze zorgen, nog een keer aan een land voor. Daarna volgt een hoorzitting in Genève.”

Niet alleen de regering, ook belangenorganisaties kunnen een rapportage indienen bij het VN-comité. Het comité hecht zeer aan deze zogenaamde schaduwrapportages. Degener: “Deze schaduwrapportages zijn ongelooflijk belangrijk voor ons. Zonder die rapportages kunnen we ons werk niet goed doen. Regeringen hebben namelijk vaak de neiging om het mooier te maken dan het is. Goede schaduwrapportages geven ons bewijzen.”

Zelfstandig stemmen
Het VN-comité heeft inmiddels 19 landen gecontroleerd en beoordeeld op de uitvoering van het verdrag. Wat heeft het verdrag in die landen opgeleverd? Als lid van het comité kan Degener geen uitspraken doen over individuele landen. Wel kan ze aangeven wat algemeen opvalt. Degener: “Bijna alle landen hebben na de ratificatie hun wetgeving op het gebied van stemrecht aangepast, waardoor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een visuele beperking en mensen in een rolstoel in hun land het recht hebben gekregen zelfstandig te stemmen. Dat is een enorme verbetering!”

 

Onderwijs
Minder positief is Degener over de verbeteringen op het gebied van onderwijs. Degener: “Landen hebben hun onderwijswetgeving aangepast, maar vaak is dat niet goed genoeg.” Veel landen hebben de verplichtingen van het artikel over onderwijs (art 24) niet goed begrepen, stelt Degener. “Artikel 24 betekent in de basis dat gescheiden onderwijsvormen moeten worden afgeschaft.”
Degener wijst op een veel voorkomend misverstand: “Veel ouders en scholen denken dat het een recht is om te kunnen kiezen tussen speciaal en regulier onderwijs. Dat is niet waar. Dat is niet de essentie van artikel 24. De essentie van artikel 24 is dat àlle leerlingen recht hebben op toegang tot het regulier onderwijs, met redelijke aanpassingen en individuele begeleiding. Dat betekent overigens niet dat speciale scholen verboden zijn. Het betekent dat elke leerlingen recht heeft op inclusief onderwijs. Dus ook dove, doofblinde en blinde kinderen hebben recht op toegang tot het regulier onderwijs, met de specifieke ondersteuning die zij nodig hebben.”

Inclusie
Het recht op toegang tot het reguliere systeem geldt niet alleen voor onderwijs, maar voor alle aspecten in de samenleving, dus ook voor bijvoorbeeld wonen en werken. Dit recht op toegang tot de algemene systemen is wat we bedoelen als we praten over inclusie. Aparte woon-, werk- en onderwijssystemen houden exclusie in de stand. Degener: “Voor veel West-Europese landen zoals Nederland, waar relatief veel kinderen gebruik maken van speciaal onderwijs en relatief veel mensen werken en wonen in beschutte systemen, is naleving van dit recht een flinke uitdaging.”

 

Nederland
De verwachting is dus dat Nederland in juli 2015 het verdrag gaat bekrachtigen. Hiervoor moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer eerst twee wetten aannemen: de Goedkeuringswet en de Uitvoeringswet. Deze wetten zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en worden begin 2015 behandeld. Het VN-comité zal dan in 2017 beoordelen hoe ver Nederland gevorderd is met de uitvoering van het verdrag. De voor het comité zo belangrijke schaduwrapportage komt er zeker ook. De Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, een samenwerkingsverband van organisaties van mensen met een beperking, aandoening of ziekte (waaronder Ieder(in)), zal zo’n schaduwrapportage opstellen en aanbieden aan het VN-comité.

Dat het verdrag hoe dan ook zorgvuldig moet worden uitgevoerd, kan geen punt van discussie zijn. Het gaat tenslotte om fundamentele rechten. Degener bevestigt dat klip en klaar: “It’s all about human rights” (“het gaat over mensenrechten”).
© Ieder(in)
tekst Margreet Jonge Poerink
beeld Anja Cord

Meer informatie over het VN-verdrag op www.meedoeniseenmensenrecht.nl, www.vnverdragwaarmaken.nl en www.iederin.nl (ga naar Thema Recht en Inclusie).

 

 

VN-comité over België
België ratificeerde het VN-verdrag in 2009. Het VN-comité heeft inmiddels een eerste beoordeling gegeven over hoe België het verdrag uitvoert. GRIP, de Belgische organisatie voor Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een handicap, meldt op haar website dat in België mensen met een handicap nog veel te vaak doorverwezen worden naar aparte circuits zoals collectieve woonvoorzieningen, buitengewoon onderwijs en beschutte werkplaatsen.

 

Fragmenten uit het verslag van het VN-comité (bron www.gripvzw.be):

Over wonen: ‘Het comité stelt met bezorgdheid vast dat er een hoge doorverwijzing van personen met een handicap gebeurt naar instellingen en dat er geen plan is voor deïnstitutionalisering. Personen hebben weinig keuzemogelijkheden voor onafhankelijk leven, gezien er een tekort aan ondersteuning is in de vorm van persoonlijke assistentie’.

Over onderwijs: ‘Aangezien inclusief onderwijs niet wordt gegarandeerd, blijft het systeem van buitengewoon onderwijs te vaak de optie’.

Over werk: ‘Het comité stelt met bezorgdheid vast dat een laag aantal personen met een handicap tewerkgesteld is in de reguliere tewerkstelling’.
Over toegankelijkheid: ‘Het Comité is bezorgd over het gebrek aan toegankelijkheid voor mensen met een handicap, er is geen nationaal plan met duidelijke gekwantificeerde doelstellingen en het gebrek aan toegankelijkheid is niet voldoende erkent als een probleem.’

 

Download het interview als pdf of als worddocument

Continue Reading

Agenda ALV

 

AGENDA Algemene Leden Vergadering KMK

 

dd 24 januari 2015

 

 

 

10.00 uur       Opening door Hans Klaasse, voorzitter

 

10.15 uur       Notulen van de ALV 25 januari 2014

 

10.30 uur       Terugblik over jaar 2014

 

10.45 uur       Plannen voor 2015

 

11.00 uur       Jaarrekening 2014

 

11.15 uur       Begroting 2015

 

11.30 uur       Bestuursverkiezingen

 

11.50 uur       Rondvraag

 

LUNCH  omstreeks 12.00 uur

 

13.00 uur       Lezing dr. Janssen

 

13.30 uur       Djembe sessie

 

SLUITING

Continue Reading

Contributie 2015

LET OP

Als u de contributie over 2015 wilt betalen vermeld dan NIET het nummer van de acceptgirokaart, deze wordt niet door de bank herkend en dus wordt de betaling niet verwerkt. Zet daarvoor in de plaats bij mededingen: contributie 2015 en uw lidnummer.

Onze excuses voor het ongemak.
De penningmeester.

Continue Reading

beenprothese dragers gezocht!

Onderzoek uitlijning voor onderbeenprothesen

 

Voor dit onderzoek is het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg opzoek naar mensen die een onderbeenprothese dragen die deel willen nemen aan een onderzoek.

Het doel van het onderzoek is: kijken of het proces waarbij de positie van de voet ten opzichte van de koker wordt bepaald, ook wel uitlijning genoemd, geoptimaliseerd kan worden. Dit is belangrijk omdat een verkeerde uitlijning verschillende problemen kan geven. Zoals bijvoorbeeld: stompproblemen, niet makkelijk afwikkelen of extra compensatie vanuit het lichaam.

 

Voor het onderzoek zoekt het MRC kandidaten met een onderbeenamputatie aan één zijde. Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moet er aan de volgende criteria worden voldaan:

–       Langer dan 1jaar een prothese;

–       Geen stompproblemen;

–       Ouder dan 18jaar;

–       Gedurende de metingen zonder stok of kruk kunnen lopen;

–       Een prothese gebruiken met een pinsysteem.

 

Op basis van uw huidige koker wordt een testprothese gemaakt. Een prothesemaker vraagt u in een loopruimte heen en weer te lopen. Als er door de kandidaat als ervaringsdeskundige of de prothesemaker, afwijkingen in het looppatroon worden ontdekt, kan er een verandering van positie van de voet noodzakelijk zijn.  Dit wordt gevolgd door een loopanalyse in een looplab (de GRAIL). Daarna wordt de uitlijning nogmaals gedaan,  doormiddel van een nieuw meetinstrument. Omdat dit een nieuwe meettechniek is, zal er niet direct voor u als deelnemer een verbetering van uw uitlijning zijn. Wel verwachten wij voor de nabije toekomst, dat het onderzoek nuttige gegevens gaat opleveren voor cliënten met een onderbeenamputatie.

 

Het onderzoek zal ongeveer 3 uur duren, er is voorzien in reiskosten en een vaste tijdsvergoeding. Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op elk moment met het onderzoek stoppen.  Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer over het onderzoek te weten. Voor extra informatie en vragen over het onderzoek kunt u terecht bij N. Jonkergouw, te bereiken via n.jonkergouw@mrcdoorn.nl en/of 0343 598 435.

Continue Reading

Prothesedragers gezocht!

Geachte mensen,

Wij zijn twee studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Wij zijn bezig met een project waarbij wij middels innovatie de zorg willen verbeteren. Wij zijn bezig met een onderzoek waarbij wij de ervaringen met betrekking tot protheses willen verbeteren, als ook de emotionele aspecten die met de prothese gepaard gaan.

Voor dit onderzoek willen wij in gesprek komen met mensen die één of meerdere ledematen missen en die eventueel ook gebruik maken van een prothese.

Er is ook een online enquête aanwezig waarmee jullie ons kunnen helpen. Deze is te vinden op de volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=445355

Wil je liever direct met ons in contact komen, stuur dan een mail naar één van de volgende email adressen: musiye@siliconventuring.nl of guy@siliconventuring.nl

Alvast hartstikke bedankt voor jullie hulp!

Met vriendelijke groeten,

Musiye Abaiy en Guy Fakkel

Continue Reading

Man schrijft geschiedenis met APL’s modular prosthetic limb

Les Baugh uit de Amerikaanse stad Colorado verloor 40 jaar geleden zijn beide armen en schouders in een ongeluk. Vorige week kon hij echter weer een beker optillen. De man is dankzij een baanbrekend onderzoek de eerste persoon die twee ‘robotarmen’ tegelijkertijd kan besturen.

Baugh kan door deze technologie weer alledaagse dingen doen. ,,Misschien kan ik nu kleingeld in een automaat kan gooien en zelf het blikje eruit halen”, zegt hij. ,,Dat zijn van die kleine dingen waar de meeste mensen die dat wel kunnen, niet over nadenken.”

 

http://www.jhuapl.edu/newscenter/pressreleases/2014/141216.asp

 

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3816261/2014/12/22/Uniek-Geamputeerde-man-kan-armen-weer-bewegen.dhtml

 

KMK feestdagen

Het bestuur van ‘KorterMaarKrachtig’ wenst alle leden, vrijwilligers en sponsoren heel goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2015.

Naamloos

Ook in het nieuwe jaar willen wij onze vereniging weer verder profileren als dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een amputatie, een prothese en zij die een aangeboren reductiedefect aan één van de ledematen hebben.

Met elkaar staan we ook in 2015 sterker!

Het bestuur en de regiocoördinatoren van de landelijke patiëntenvereniging ‘KorterMaarKrachtig’

Continue Reading

stagairs gezocht!

Zo net voor de feestdagen wil ik graag nog even laten weten dat wij per 1 januari weer nieuwe stage/werkervaringsplekken beschikbaar hebben voor jongeren met een (on)zichtbare handicap of beperking.  De missie van 5D is de gedachte van een inclusieve samenleving te verspreiden Één van de gebieden waar dit verspreid kan worden is op werkgebied.

De volgende stage en werkervaring vacatures staan open voor jongeren van 18-35 jaar met een (on)zichtbare handicap/beperking;
– Grafische vormgeving
– Audiovisueel
– Projectmedewerker reizende voorstelling
– Commercieel facilitair medewerker
– Productie reizende voorstelling
– Productie opera

Stage/werkervaringsplek Grafische vormgeving
Als stagiair grafische vormgeving  ben je mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van posters, flyers en advertenties die gebruikt kunnen worden bij de PR voor de diverse projecten van 5D.

vacature stagiair grafische vormgever

Stage/werkervaringsplek Audiovisueel
Als stagiair audiovisueel ben je mede verantwoordelijk voor het opnemen/maken en het bewerken van (audio)visuele opnamen en afbeeldingen die gebruikt kunnen worden bij de PR voor de diverse projecten van Stichting Festival 5D.

vacature stagiair audiovisueel

Stage/werkervaringsplek projectmedewerker reizende voorstelling
Als stagiair projectmedewerker van de reizende voorstelling ondersteun je de netwerker (projectleider) bij zijn werkzaamheden om zo de missie van 5D kenbaar te maken.

Stage/werkervaringsplek Commercieel facilitair medewerker
Als stagiair Commercieel facilitair medewerker ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en verhuur van de diverse ruimtes in het Fijnhout theater.

vacature stagiair commerciele facilitaire medewerker


Stage/werkervaringsplek Productie reizende voorstelling

Als productie stagiair  van de reizende voorstelling ondersteun je de productieleider met het produceren van de voorstelling in drie verschillende gemeentes.

vacature stagiair productie medewerker reizende voorstelling


Stage/werkervaringsplek Productie opera 

Als productie stagiair van opera L’ament ondersteun je de productieleider bij het produceren van de voorstelling.

vacature stagiair productie medewerker opera

In de bijlage zijn de gehele vacatures te vinden of kijk voor meer informatie op http://www.festival5d.nl/leerwerkplekken
Weet jij iemand die geschikt is voor een van deze functies?  Laat deze dan snel reageren door zijn/haar CV te mailen of door te bellen met Anniek Brummel (06-33688846) of  werving@festival5d.nl).
Mocht je niet gelijk iemand voor ogen hebben dan zou ik willen vragen of je deze informatie zou willen verspreiden.

Voor vragen ben ik te bereiken per telefoon of per e-mail.

Anniek Brummel
Coördinator werving
werving@festival5d.nl
06-33688846
020-8208709

www.festival5d.nl

LET OP: 5D IS VERHUISD!
Bezoekadres: Fijnhout Theater, Jacob van Lennepkade 334 Z, 1053 NJ Amsterdam
Postadres: Lootsstraat 39, 1053 NV Amsterdam

Continue Reading