Author: Jan

HomeArticles Posted by Jan (Page 15)

Rolstoelbasketbal

Basketbalverening E.B.V Mustangs te Emmen is een voor valide en invalidesport. Er is een rolstoelbasketbalteam die speelt in de landelijk toernooidivisie C.

 

We trainen elke dinsdagavond.

 

Via Stichting Rolstoelbasketbal Emmen worden voor de invalide sporter faciliteiten aangeboden om deze sport te kunnen beoefenen.

 

Graag zouden we onze link www.rolstoelbasketbalemmen.nl onder uw aandacht brengen, zodat we kunnen zorgen voor mensen met een handicap die aan het sporten komen.

 

ik hoop u voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Gerard Hindriks
Secretaris Stichting Rolstoelbasketbal Emmen

Continue Reading

Golf

All inclusive.

Dat is de gedachte en het doel van kennismaking met golf voor mensen met een fysieke beperking. Golf is bij uitstek een sport waarin mensen, die door ziekte of ongeval niet over alle ledematen kunnen beschikken, kunnen excelleren. Juist omdat de golfswing vanuit stand kan worden uitgevoerd en rennen, springen en snelle wendingen niet nodig zijn, is de golfsport zo aantrekkelijk voor mensen met een beperking. En als je maar met een arm kunt swingen sta je niet buitenspel.

Helaas worden nog (te) weinig mogelijkheden benut voor kennismaking  met het golfen. Onbekendheid met de sport en het beeld van dure en besloten golfbanen vormen onmiskenbaar een barrière.

De Noord-Nederlandse Golf club (NNG&CC) wil helpen de sport toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke beperking. Op maandag 22 juni 2015 organiseert de NNG&CC een kennismaking waarvoor wij u graag uitnodigen. Onder leiding van ervaren golfers met een beperking en golf professionals kunt u bij de baan in Glimmen zelf ervaren hoe goed uw swing is. 

Give it your best swing.

Dat is het thema van de stichting van meervoudig paralympisch kampioene Monique Kalkman, die zich inzet voor het golfen voor mensen met een beperking.

Kijk eens naar haar website:www.moniquekalkman.nl

of kijk op de site www.going4golf.nl

Informatie over de kennismaking op de Noord-Nederlandse:

hans.arendzen@gmail.com

 

https://kortermaarkrachtig.com/wp-content/uploads/2014/02/PGH-flyer-clinic.pdf

Continue Reading

Jeugdkamp

Onze zustervereniging in Duitsland (BMAB = Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation)  organiseert  van 1 tot 8 augustus 2015 een  jeugdkamp voor jongeren met een arm- of beenamputatie/aangeboren ledemaatdefect).

Als KMK hebben wij de mogelijkheid 2 van onze leden hier naartoe te mogen sturen. Vanaf de Duitse grens worden alle kosten verder vergoed. Voorwaarde is wel, dat de deelnemers kunnen communiceren in het Duits. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen mail (secretaris@kortermaarkrachtig.com)  of bel 06 46377589.

Jugend-Camp-Flyer V2 (1)

 

Continue Reading

Ervaringen gezocht

Wij zijn Philip de Haes en Imre Halkema, vierdejaars studenten bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool. Binnen onze familiekringen hebben een aantal vervelende ziektebeelden geleidt tot onze interesse in de revalidatie. Philip; Mijn oom is onlangs overleden aan de gevolgen van ALS, Imre; Mijn opa is getroffen door een CVA. Daarnaast heeft onze gedeelde interesse in het menselijk lichaam en techniek hebben geleidt tot een opdracht die zorg en techniek dichter bij elkaar brengt.

We zijn bezig met een afstudeerproject voor Sophia Revalidatie in Den Haag. Hiervoor moeten wij een adviesrapport opstellen voor de inrichting van een State of the Art proefwoning, daarbij gebruik makend van domotica toepassingen. Onder domotica verstaan wij (Technologische automatisering t.b.v. beperkingen, bijvoorbeeld automatische deuren; gordijnen; dwaaldetectie; etc. Wij doen dit i.s.m. het team van het Smart Lab, opdrachtgever is Arend de Kloet.

In verband met ons afstudeerproject zijn wij op zoek naar personen en/of mantelzorgers die ons van informatie kunnen voorzien omtrent ADL beperkingen bij de volgende ziektebeelden: NAH/CVA, ALS, MS, amputatie en dwarslaesie.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat patiënten langer en meer comfortabel zelfstandig kunnen wonen en met optimale eigen regie. Domotica lijkt hier een belangrijke toegevoegde waarde in te hebben. Door middel van een adviesrapport moet duidelijk worden welke domotica producten geschikt zijn per ziektebeeld, hoe de proefwoning bij Sophia Revalidatie hiermee uitgerust kan worden en welke oefenmogelijkheden dit biedt.

De huidige techniek is in staat om ondersteuning te bieden in het dagelijks leven echter ontbreekt de specifieke vraag naar domotica vanuit de zorg. Wij proberen de brug te slaan tussen zorg en techniek.

Hieronder stellen we een aantal open vragen waarbij we u zoveel mogelijk aan het woord willen laten. We willen dit project graag benaderen vanuit het standpunt van de getroffenen. Daarnaast bent u vrij om overige opmerkingen te plaatsen.

1) Welke aandoening heeft u? (Om welk lichaamsdeel/delen gaat het?)

2) (Optioneel) Wat was de aanleiding van de aandoening?

3) Welke ADL beperkingen heeft u ervaren? (ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen). Denk hierbij aan: Communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging, dagbesteding, relaties en veiligheid.

4) Zijn er eventuele aanpassingen geïmplementeerd in uw woonomgeving? Zo ja, welke aanpassingen en hoe bevallen deze?

5) Welke beperkingen worden ervaren door de mantelzorger/ partner/ familie?

6) Stel op technologisch gebied is alles mogelijk. Wat zou u dan graag willen toevoegen aan uw woon omgeving.

Gelieve uw antwoorden op te sturen naar:

Naam: Philip de Haes Email: haasjepip@hotmail.com

Continue Reading

Libelle zoekt vrouw!

Beste meneer/mevrouw,

Voor een productie in Libelle ben ik op zoek naar een vrouw wiens been geamputeerd is en in bikini in ons zomernummer wil! We willen een fotoserie maken van vrouwen die niet perse perfect zijn (huidprobleem, littekens, te dik, te dun etc.), maar trots zijn op zichzelf en hun lijf en dat ook uitstralen. We hopen op deze manier onze lezeressen te inspireren: je bent mooi zoals je bent en als je dat uitstraalt zullen anderen dat ook zien.

Het wordt een prachtige dove-achtige fotoserie met styling en visagie. Daarnaast komt een interview over hoe de kandidate over naar haar eigen lijf kijkt en wat ze allemaal heeft meegemaakt. De tekst mag uiteraard voor publicatie worden ingezien.

Zou u me kunnen helpen in mijn zoektocht naar een leuke kandidate?

Voor vragen mail/bel gerust. 0611588790. elselien.vandieren@sanoma.com

Hartelijke groet,

Elselien van Dieren

Reportageredactie Libelle

Continue Reading

Waterskidag voor gehandicapten

Open dag gehandicapten Waterskivereniging Maurik

waterskien met prothese

Waterskivereniging Maurik houdt op zondag 5 juli 2015 een open dag voor mensen met een beperking. Het is dé kans voor mensen met een handicap om waterskiën te proberen of te varen in een snelle motorboot. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur.

 

Waterskiën is voor iedereen mogelijk. Ongeacht de handicap. Waterskivereniging Maurik beschikt over materiaal waarmee bijna alles mogelijk is. Een beperking hoeft geen belemmering te zijn. Dat geldt voor zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen.

 

Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. De een “staat” meteen, de ander heeft er (veel) meer tijd voor nodig. Tijdens de open dag kan iedereen daarom kennismaken met de sport. Als het skiën niet direct lukt, is later terugkomen een optie. Daarnaast is ook op een band lekker achter een boot aan zwieren een optie.

 

Rolstoellift

Dankzij de Johan Cruijff Foundation heeft de vereniging een rolstoellift kunnen aanschaffen. Zo kan vanaf het terras de steiger bereikt worden. Er zijn daarnaast voldoende vrijwilligers aanwezig die kunnen helpen. Zij hebben veel ervaring.

 

Kleine vergoeding

Voor deze dag hoeft een kleine vergoeding betaald te worden. Dankzij een bijdrage van Fonds Gehandicaptensport is de prijs slechts 7,50 per skibeurt van 15 minuten.  De instructeurs zijn vrijwilligers en het skimateriaal wordt door de vereniging gratis beschikbaar gesteld. Consumpties in het clubhuis zijn tegen ledentarief verkrijgbaar.

 

Aanmelden en meer informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, bel of mail dan met Ton van der Giessen, 06-53145858 penningmeester@wsvmaurik.nl. Adres: Rijnbandijk 40, 4021 GH  Maurik. Meer informatie: www.wsvmaurik.nl.

banaanvaren blinde waterskier krijgt instructies  zitski Waterski+½n met 1 beenWaterskivereniging Maurik Open Dag gehandicaptenkopie

Onderbeenprothese dragers gezocht!

Onderzoek uitlijning voor onderbeenprothesen

Voor dit onderzoek is het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg opzoek naar mensen die een onderbeenprothese dragen die deel willen nemen aan een onderzoek. Het doel van het onderzoek is: kijken of het proces waarbij de positie van de voet ten opzichte van de koker wordt bepaald, ook wel uitlijning genoemd, geoptimaliseerd kan worden. Dit is belangrijk omdat een verkeerde uitlijning verschillende problemen kan geven. Zoals bijvoorbeeld: stompproblemen, niet makkelijk afwikkelen of extra compensatie vanuit het lichaam. Voor het onderzoek zoekt het MRC kandidaten met een onderbeenamputatie aan één zijde.

Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moet er aan de volgende criteria worden voldaan:

– Langer dan 1jaar een prothese;

– Geen stompproblemen;

– Ouder dan 18jaar;

– Gedurende de metingen zonder stok of kruk kunnen lopen;

– Een prothese gebruiken met een pinsysteem.

Op basis van uw huidige koker wordt een testprothese gemaakt. Een prothesemaker vraagt u in een loopruimte heen en weer te lopen. Als er door de kandidaat als ervaringsdeskundige of de prothesemaker, afwijkingen in het looppatroon worden ontdekt, kan er een verandering van positie van de voet noodzakelijk zijn. Dit wordt gevolgd door een loopanalyse in een looplab (de GRAIL). Daarna wordt de uitlijning nogmaals gedaan, doormiddel van een nieuw meetinstrument. Omdat dit een nieuwe meettechniek is, zal er niet direct voor u als deelnemer een verbetering van uw uitlijning zijn. Wel verwachten wij voor de nabije toekomst, dat het onderzoek nuttige gegevens gaat opleveren voor cliënten met een onderbeenamputatie. Het onderzoek zal ongeveer 3 uur duren, er is voorzien in reiskosten en een vaste tijdsvergoeding. Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op elk moment met het onderzoek stoppen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer over het onderzoek te weten.

Voor extra informatie en vragen over het onderzoek kunt u terecht bij N. Jonkergouw, te bereiken via n.jonkergouw@mrcdoorn.nl en/of 0343 598 435.

Bruikleen contract beenprotheses

Van het bestuur

 

Begin Februari heeft het bestuur een gesprek georganiseerd met Achmea.

Dit naar aanleiding van het nieuwe bruikleen contract voor beenprothese per 1 januari 2015.

De vraag wie nu de zorgplicht heeft was een belangrijk item waar wij duidelijkheid over wilden hebben.

Achmea vindt dat de zorgplicht bij Achmea ligt. Dit betekend als er problemen met instrumentmakers zijn, zij dit moeten oplossen en niet u als gebruiker.

Ook  horen wij uit de markt dat verzekerden bij moeten betalen en is dat de bedoeling van het nieuwe contract ?

Nee dat is absoluut niet de bedoeling, de budgeten zijn voldoende hoog aldus Achmea. Sterker het is niet geoorloofd dat u bijbetaald.

De zorg inkoper van Achmea heeft een stukje geschreven waarin hij uitleg geeft waarom nu de bruikleen.

Aan het einde leest u dat wij als bestuur nu gesprekpartner zijn als het over kwaliteit gaat.

DAT IS EEN BELANGRIJKE STAP IN DE GOEDE RICHTING

Enkele aandachtspunten.

Achmea zegt dat de budgeten hoog genoeg zijn en dat verzekerden recht hebben op een adequate voorziening.

De instrumentmaker kan geen nee verkopen, hij heeft de plicht u mobile te houden.

Uitgangspunt voor de onderdelen keuze is het K level {activiteiten niveau}

Als u verandert van niveau heeft u recht op onderdelen die in deze klasse passen onder- verzorging is niet toegestaan.

Bij laten betalen omdat het budget op is, is niet toegestaan volgens Achmea is daar rekening mee gehouden.

Wij hebben afgesproken dat wij als vereniging de problemen proberen te bundelen, en waarna als er aanleiding toe is wij weer in gesprek gaan.

 

MELD HET ALS U PROBLEMEN HEEFT MET UW NIEUWE LEVERING VIA DE MAIL BIJ ONZE   secretaris@kortermaarkrachtig.nl

 

Dirk Ruitenbeek

Voorzitter

Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit kunt doen, ziet u op de geheel vernieuwde website www.meerkosten.nl. Nieuw op de website is informatie over de extra inkomensondersteuning die gemeenten geven.

De landelijke tegemoetkomingen, Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer), voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn namelijk verdwenen. De financiële ondersteuning van deze groep mensen is nu een taak van de gemeenten.

Geld terugverdienen

Met behulp van de website kunt u soms honderden euro’s terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en dat van een eventuele fiscale partner.

Begrijpelijk en laagdrempelig

In begrijpelijke taal geeft meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2014. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. U kunt ook een digitale brochure met alle informatie als pdf- of wordversie downloaden van de website van Ieder(in) (onder publicaties) en die zelf printen.

Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Ga naar www.meerkosten.nl

Continue Reading

Gebruikt u veel medicijnen? Neem uw medicijngebruik eens onder de loep

Veel mensen met een handicap of chronische ziekte gebruiken verschillende medicijnen tegelijk. U misschien ook. Zonder dat u of uw arts dat weet, kan dat extra klachten geven. Bijvoorbeeld omdat de medicijnen niet bij elkaar passen of elkaar tegenwerken. Wilt u weten of dat voor u ook geldt? Neem dan uw medicijngebruik eens onder de loep. Dat kunt u doen samen met uw huisarts of apotheek. Zo’n zogenaamde ‘medicatiebeoordeling’ wordt vaak vergoed door de verzekeraar.

Hoe pakt u dat aan? Zeg tegen uw huisarts of apotheek dat u een keer goed wilt kijken naar uw medicijngebruik. De ‘medicatiebeoordeling’ begint met een gesprek met uw huisarts of apotheek. Eén van hen kijkt samen met u welke medicijnen u allemaal slikt. Ook vraagt de apotheker of huisarts of u klachten, problemen, vragen of wensen heeft.

Na dat gesprek bespreken de huisarts en de apotheker met elkaar uw medicijngebruik. De apotheker kijkt vooral hoe verschillende medicijnen op elkaar inwerken. De huisarts let meer op welk effect de medicijnen hebben op uw gezondheid. Uiteindelijk bepalen de huisarts en apotheker samen of uw medicijngebruik aangepast kan (of moet) worden. In een tweede gesprek krijgt u hierover een advies.

Minder moe Dat zo’n medicatiebeoordeling nuttig kan zijn, blijkt uit het verhaal van Matthias Friedenberg (75). Hij slikte voor meerdere aandoeningen maar liefst elf verschillende medicijnen. Zijn huisarts verwees hem voor een medicatiebeoordeling naar de apotheker. Friedenberg: ’Iemand van de apotheek kwam bij mij thuis. Ik vertelde dat ik gezond oud wilde worden, maar dat ik het gevoel had dat het gebruik van zoveel medicijnen daar niet aan bijdroeg. Uiteindelijk hebben we samen met mijn huisarts besloten te stoppen met vier pillen. Ik voel me nu minder moe en heb een betere conditie. Voorheen viel ik regelmatig overdag in slaap. Dat komt eigenlijk niet meer voor.’

Dosering aanpassen De ervaring van Matthias Friedenberg is geen uitzondering. Apotheker Jacqueline Hugtenburg uit Amstelveen doet samen met huisartsen al geruime tijd medicatiebeoordelingen. Zij komt eigenlijk altijd dingen tegen die vaak eenvoudig opgelost kunnen worden. Hugtenburg: ‘Meestal komen er bij een medicatiebeoordeling zo’n drie tot vijf problemen aan het licht. Voor de meeste daarvan is een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de dosering aan te passen of door een ander middel te kiezen.’ Onhandig klein Huisarts Petra Elders benadrukt dat de patiënt zelf een belangrijke rol in de medicatiebeoordeling heeft. ‘De patiënt vertelt ons hoe zijn medicijnen bevallen en welke problemen hij tegenkomt. Uit onderzoek weten we dat patiënten een derde van de problemen zelf aangeven. Dat zijn vaak dingen die wij als huisarts of apotheker niet bedenken. Bijvoorbeeld een pilletje dat onhandig klein is om te slikken. Of een slikmoment dat niet goed past bij de dagindeling.’

Vijf keer nuttig Wanneer is een medicatiebeoordeling zeker nuttig?

1. Als u veel (meer dan vijf) verschillende medicijnen slikt.

2. Als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met uw medicijngebruik, zoals misselijkheid, vermoeidheid of duizeligheid.

3. Als u moeite heeft om uw medicijnen uit elkaar te houden of op de juiste tijd in te nemen.

4. Als u naast uw medicijnen ook nog middelen van de drogist of homeopathische medicijnen gebruikt. Deze kunnen de werking van uw medicijnen beïnvloeden.

5. Als u moeite heeft met het innemen van uw medicijnen. Op http://zorgzine.npcf.nl/medicijnen/ kunt u testen of een medicatiebeoordeling nuttig is voor u. U vindt in dit online magazine ook filmpjes en tips voor een goed gesprek over uw medicijnen. Meer tips vindt u op speciale kaarten op www.mijnzorgveilig.nl .

Continue Reading