De vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van KMK op 15 mei 2021

HomeDe vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van KMK op 15 mei 2021

Hieronder staan de vergaderstukken die eigenlijk tijdens de algemene ledenvergadering van KorterMaarKrachtig op 15 mei 2021 behandeld zouden worden. In verband met de coronacrisis is deze vergadering niet doorgegaan.

Als u vragen of opmerkingen over deze vergaderstukken hebt, dan kunt u die doorgeven via secretaris@kortermaarkrachtig.com.