Het laatste nieuws:

Proefpersonen gezocht!

Beste meneer, mevrouw,

Mijn naam is Eline en ik ben redacteur voor het nieuwe televisieprogramma ‘overWinnaars’ met Arie Boomsma voor Net5. Het programma gaat over mensen die iets hebben meegemaakt, en die een stap willen zetten in hun leven. Dat kan zijn om een periode af te sluiten en een nieuw begin te markeren.

Wij zijn op zoek naar mensen die hun verhaal willen vertellen aan presentator Arie. OverWinnaars is een positief programma over mensen die de touwtjes in eigen handen nemen en gaan voor eigen geluk. Ik heb een jongen gesproken, hij heeft geen armen, hij wil niet meedoen aan het programma maar verwees mij door naar jullie. Ik ben benieuwd of jullie mensen kennen in jullie netwerk die wellicht interesse hebben om – geheel vrijblijvend – te kletsen over het programma.

Hoop van jullie te horen!

Hartelijke groet!

Eline Vreugdenhil

Continue Reading

Proefpersonen gezocht!

Mijn naam is Floris Dankaart. Ik studeer aan de Medische Faculteit in Nijmegen. Als hobbyproject heb ik een zogenaamde Smart Mirror gebouwd. Dit is een spiegel met een scherm erachter, waarop bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen of video’s kunnen verschijnen.  Voor een impressie van een (andere) Smart Mirror, kunt u hier klikken  

Vanuit mijn studie dacht ik direct na over de toepassingen van de technologie in de gezondheidszorg.

Personen met een amputatie hebben vaak baat bij fysiotherapie. Ik denk dat mijn Smart Mirror, in combinatie met de juiste software, kan helpen bij het uitvoeren van bijvoorbeeld looptraining. Een mogelijk voordeel kan zijn dat de oefening met meer precisie thuis uitgevoerd kan worden.

Uiteraard ben ik zeer benieuwd wat de beoogde eindgebruiker, u, er van vindt. Mist u een ledemaat en maakt u gebruik van fysiotherapie, of heeft u dat in het verleden gedaan? Dan zou ik u zeer dankbaar zijn als ik u mag spreken om feedback te krijgen op dit idee. Dit kan telefonisch, per e-mail of in persoon.

Als u mij zou willen helpen (alle feedback is welkom) dan kunt u mij het beste benaderen via mijn e-mailadres: f.dankaart@student.ru.nl . Dan kan ik u een e-mail sturen met een voorstel voor een afspraak. Alle feedback is welkom!

Continue Reading

Westbroek! Pijn

Steeds meer Nederlanders lijden aan chronische pijn. Hoe kan dat? En wat is pijn eigenlijk? Henk spreekt erover met Frank Wille, pijnspecialist van het Diakonessenhuis.

Sommige mensen hebben na een amputatie pijn aan de ledemaat die ze niet meer hebben. Fantoompijn heet dat. Hoe kan dat? Henk spreekt in revalidatiecentrum De Hoogstraat met Karim, die veel last heeft van fantoompijn.

Hoe zit het eigenlijk met pijn bij dieren? Is dat anders dan bij mensen? Henk praat erover met Ies Akkerdaas, zij is anesthesist voor dieren op de Faculteit Diergeneeskunde.

Presentatie: Henk Westbroek.

http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/westbroek/20160405-0702/

Continue Reading

proefpersonen gezocht!

Beste leden van KorterMaarKrachtig,
Wij doen onderzoek namens revalidatiecentrum Tolbrug.

Hierbij gaan we onderzoeken hoe het maatschappelijk werk kan ondersteunen bij verliesverwerking en maatschappelijke participatie van amputatierevalidanten.

Voor dit onderzoek komen wij graag in contact met ervaringsdeskundigen en (oud)revalidanten.
We zullen interviews afnemen waarbij we werken aan de hand van een lijst met gespreksonderwerpen.

De interviews zullen geheel anoniem verwerkt worden.

Ondertussen hebben we een aantal leuke interviews gehouden en zijn we op zoek naar nog meer respondenten.
Wij hebben jullie hulp nodig om ons onderzoek uit te kunnen voeren.

Ben je bereid om over de onderwerpen verliesverwerking en maatschappelijke participatie (of één van deze onderwerpen) in gesprek te gaan met ons?

Wij kijken uit naar jullie reacties,
Mark Somers & Wendy Versantvoort
Continue Reading

proefpersonen gezocht!

Wij zijn in opdracht van De Hoogstraat bezig met het verbeteren van de app ‘Beenamputatie en prothese’. Wij hebben de opdracht gekregen om de instructiefilmpjes te ontwikkelen en daarvoor willen wij eerst wat meer informatie vergaren van onze doelgroep, de cliënten met een beenamputatie. Met die reden hebben wij een enquête ontwikkeld. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk prothese gebruikers hem willen invullen.
De enquête is hier in te vullen

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar diverse cliënten die deel zouden willen nemen in de filmpjes, waarbij zij ook in beeld zullen zijn. Mochten hier vragen over ontstaan dan kan er natuurlijk gewoon contact met ons worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Rico Hijmering en Shauni Smit
Het mailadres van Shauni Smit is: shaunismit@gmail.com

Continue Reading

Supportbeurs 2016

Support, een evenement dat u niet mag missen. Support is de grootste beurs en leukste in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. Support biedt zicht op de nieuwste trends en technieken. Compleet, branchebreed en representatief.

Als je exposant bent heb je een exposanten badge nodig die ook toegang tot je stand geeft buiten de openingstijden voor gewone bezoekers. De juiste procedure om een exposanten badge te verkrijgen is via het Jaarbeurs Klanten Portaal. Als je naar de beurs wilt met een bezoekers badge (alleen gedurende normale openingstijden voor bezoekers kun je dat ook via de website regelen. https://www.supportbeurs.nl Vul dan de registratiemodule in je ontvangt per e-mail een bevestiging.

Met de barcode op deze bevestiging kun je je persoonlijke toegangsbadge op de beurs afhalen. Deze barcode is eveneens prima te scannen vanaf je smartphone of tablet.

KMK staat in hal 8 Standnummer: F034 Locatie: bij Ieder (in)

Vrijwilligers voor de standbemanning kunnen zich aanmelden via hun coördinator en/of via het secretariaat.

Continue Reading

Proefpersonen gezocht!

BEENPROTHESE-GEBRUIKERS GEZOCHT!
Beenprothese-gebruikers gezocht voor evaluatie smartphone app.

Geachte lezer,

Wij (Yorick Vernooij en Max Lieftink) zijn studenten Orthopedische Technologie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven en zijn bezig met een afstudeeronderzoek naar de gratis “beenamputatie en prothese”-applicatie van George in der Maur. Met ons onderzoek willen wij de ervaringen met de applicatie onder de beenprothese-gebruikers in kaart brengen. Dit willen wij onderzoeken door interviews af te nemen met beenprothese-gebruikers die bereid zijn deze applicatie te gaan gebruiken, of reeds gebruiken.

De smartphone-applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de beenprothese-gebruiker in het dagelijks functioneren. Wij hopen met ons onderzoek deze applicatie beter aan te laten sluiten op de behoeften van de gebruiker. Hierdoor kan de veiligheid en zelfredzaamheid van u en andere beenprothese-gebruikers vergroot worden.

Het éénmalige interview zal ongeveer 45 minuten duren, op een door u gestelde locatie. Deelname aan dit onderzoek is op vrijwillige basis. U kunt op ieder gewenst moment stoppen met het onderzoek, hiervoor hoeft geen reden afgelegd te worden. Vanzelfsprekend zal de informatie anoniem verwerkt worden.

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek of heeft u vragen over ons onderzoek? Neem dan gerust contact op via de gegevens onderaan dit bericht.

Via de onderstaande link is de uitgebreide informatiebrief over ons onderzoek te vinden.
informatie brief

Alvast bedankt voor de moeite!

Max Lieftink
06-34331136
m.lieftink@student.fontys.nl

Yorick Vernooij
06-49684290
y.vernooij@student.fontys.nl

Continue Reading

Proefpersonen gezocht!

Beste leden van KorterMaarKrachtig,

Wij doen onderzoek namens revalidatiecentrum Tolbrug.
Hierbij gaan we onderzoeken hoe het maatschappelijk werk kan ondersteunen bij verliesverwerking en maatschappelijke participatie van amputatierevalidanten.

Voor dit onderzoek komen wij graag in contact met ervaringsdeskundigen en (oud)revalidanten.
We zullen interviews afnemen waarbij we werken aan de hand van een lijst met gespreksonderwerpen.
De interviews zullen geheel anoniem verwerkt worden.

Wij hebben jullie hulp nodig om ons onderzoek uit te kunnen voeren.

Ben je bereid om over de onderwerpen verliesverwerking en maatschappelijke participatie (of één van deze onderwerpen) in gesprek te gaan met ons?

Wij kijken uit naar jullie reacties,

Mark Somers & Wendy Versantvoort
Continue Reading

De vrijwillige cliëntondersteuner: we zoeken u!

Helpt u mensen als vrijwilliger en wilt u zich verder ontwikkelen? Of overweegt u om vrijwilliger te worden, en wilt u een goede start maken? Dan gaan wij graag samen met u aan de slag!

Heeft u al ervaring met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? De weg naar ondersteuning en begeleiding is sinds 2015 veranderd. Meer en meer wordt van mensen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven (met hulp uit de omgeving), zonder aanspraak te doen op een voorziening of ondersteuning. Is dit niet mogelijk, dan moeten ze de juiste weg bewandelen om deze aan te vragen en te realiseren. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms vinden mensen dit lastig, en hebben zij niemand in de omgeving de hen hierbij kan helpen. Soms durven ze die vraag ook niet te stellen, want zo eenvoudig is hulp vragen niet. Het ‘keukentafelgesprek’ is in veel gemeenten de toegang tot ondersteuning.

Om mensen hierin te helpen, biedt uw patiëntenorganisatie samen met Centrum Chronisch Ziek een trainingsprogramma aan voor betrokken vrijwilligers, die zich (verder) willen ontwikkelen. Deze vrijwilligers werven we liefst uit het netwerk en de achterban van uw patiëntenorganisatie. U weet namelijk als geen ander hoe het is om een chronische aandoening te hebben, en om ondersteuning en hulp te regelen. Uw ervaring is hiermee erg waardevol voor mensen die moeite hebben om deze weg te bewandelen.

Wat willen we bereiken? Na afloop van het programma kunt u telefonisch en online mensen te woord staan en ondersteunen, die vragen hebben rondom de WMO. Het belangrijkste uit die ondersteuning: u helpt de ander om in de eigen omgeving hulp te zoeken, en daar de juiste stappen te zetten. In iedere gemeente is de toegang tot de WMO en voorzieningen namelijk anders geregeld. U biedt dus samen met uw patiëntenorganisatie landelijk ondersteuning voor kwetsbare mensen uit de achterban. Deze hulp gaat verder dan informatie en advies.

Wat bieden we u? Een gevarieerd trainingsprogramma, waarin u in een groep en zelfstandig werkt. We werken aan vaardigheden en bieden instrumenten die u nodig heeft om anderen praktisch te kunnen ondersteunen, ook al zit u niet bij hen aan tafel. U gaat werken aan vier thema’s, die allemaal even belangrijk zijn: – Kennis van de nieuwe WMO; – Inzetten van uw kennis om anderen te kunnen ondersteunen;

– (door) ontwikkelen van vaardigheden op computer en laptop: ondersteuning via mail, skype en chat. Daarnaast is er aandacht voor de telefonische gespreksvaardigheden – En praktische vaardigheden, zoals het ondersteunen bij het (laten) schrijven van een persoonlijk plan voor het keukentafelgesprek, maar ook het meedenken in de hulpvraag die iemand heeft.

Wat leert u? U rond het programma af met een getuigschrift en een volle ‘rugzak.’ U heeft geleerd:

– Uw ervaring in te zetten, waarmee u de ander helpt om de eigen vraag te verhelderen; – Mensen te activeren zodat ze in staat zijn om zelf (met behulp van anderen uit de eigen omgeving of zelfstandig) op zoek te gaan naar passende ondersteuning; – Hoe u mensen de regie over het eigen leven kunt (laten) houden, en/of hierop te sturen. Dit is ook waar de nieuwe regelgeving steeds meer om vraagt. – naar u zelf te kijken als ondersteuner.

– Mensen activeren om op zoek te gaan naar de best mogelijke lokale hulp en ondersteuning, helpen met informatie te zoeken en sturen over bijvoorbeeld de plaatselijke regelingen WMO, participatiewet; – De tijd voor de mensen nemen en begeleiding bieden waarbij meerdere afspraken in de vorm van ondersteuningsgesprekken mogelijk zijn; – U bent dus niet alleen een luisterend oor, u vraagt door en zoekt samen met mensen naar stappen die leiden tot een oplossing.

Wie zoeken we? Allereerst, we zoeken vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan. Vrijwilligers die het een uitdaging vinden om zich te ontwikkelen, die zelfstandig kunnen werken maar ook graag samenwerken in een groep. U herkent zich in het volgende profiel:

– U hebt belangstelling voor het helpen van anderen; – U kunt kritisch naar uw eigen functioneren kijken; – u beheerst basisvaardigheden op de computer (e-mail, chat en google) en leert hier graag in door, online ondersteuning is een thema dat u aanspreekt; – u kunt anderen adviseren en zoekt graag samen met anderen naar oplossingen; – u heeft begrip voor mensen in een kwetsbare situatie, en kunt dit begrip omzetten in luisteren en doorvragen;

Wat heeft u nodig om mee te doen? Allereerst, tijd. Want van september tot met december volgt u vier cursusdagen (waarschijnlijk in Utrecht, tenzij de groepssamenstelling zo is dat een andere gemeente meer logisch is.) Een van deze dagen is een online workshop. Tussentijds werkt u aan opdrachten die u verwerkt in een portfolio. Daarnaast beschikt u over een computer/laptop met camera en microfoon. Het trainingsprogramma is gratis, inclusief de workshops en het programmaboek.

Meld u aan via KorterMaarKrachtig.

bestuurslid1@kortermaarkrachtig.com

Continue Reading

online leefstijlprogramma

Samen met collega’s van de Vrije Universiteit, de Hogeschool Inholland, de Hogeschool van Amsterdam en Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam, heb ik het plan om een online leefstijlprogramma te ontwikkelen voor mensen met een beenamputatie. Uiteraard betrekken we hierbij ook patiënten en belangenbehartigers.

Het leefstijlprogramma zal bestaan uit een beweegmodule, een voedingsmodule en een ontspanningsmodule. Om te peilen of hier behoefte aan is wil ik u vragen om een korte vragenlijst in te vullen over uw huidige gebruik van online sport-, beweeg- en voedingsadvies, en uw wensen en behoeften op dit gebied.

U bereikt de vragenlijst via de volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=498332

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de resultaten worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met hartelijke groet,

Jasmijn Holla (PhD)

Onderzoeker lectoraat ‘Kracht van Sport’ Hogeschool Inholland/Hogeschool van Amsterdam en afdeling revalidatieonderzoek Reade

Continue Reading