Het laatste nieuws:

Fotografie littekenweefsel

Mijn naam is Edith Hoffman en ik zit op de HBO opleiding Creative Photodesign van de fotovakschool in Rotterdam. Ik ben 48 jaar en heb het komende jaar mijn eindexamen. Voor dit eindexamen heb ik het volgende project: vrouwen met een impact litteken en daar kunnen ook amputaties bij zijn. Het thema is het verband tussen dit litteken en de oorzaak, wat een belangrijke impact op je leven heeft.

Ik richt me alleen op vrouwen. Waarom? Omdat de vrouw nog altijd een onderdanige rol heeft in onze samenleving. Ik ben het daar niet mee eens. Vrouw en man zijn voor mij gelijk. Die rol van de vrouw in de samenleving komt ook terug in de acceptatie van littekens. Vrouw zijn betekent dat je mooi moet zijn. Littekens vertekenen dit beeld. Dit is mijn inziens niet terecht. Ik hoop derhalve via dit project de traditionele beeldvorming mede te veranderen. Tevens hoop ik op deze wijze ook een bijdrage te leveren aan de eigen verwerking. Iedereen is mooi zoals je bent, met of zonder littekens.

In het project wil ik littekens in een 4-luik in beeld brengen. Ik wil het litteken inrollen met verf. De vrouwen bepalen hierbij mede de keuze van de kleur. Dit beeld fotografeer ik op abstracte wijze. Daarnaast portretteer ik de vrouw. Dit wordt een close-up alsmede een portret in de eigen omgeving. Een ander close-up is het litteken zelf, zonder verf. Dit positioneert het betreffende lichaamsdeel. De foto’s wil ik gebruiken voor mijn eindexamen, mijn portfolio en eventueel in de toekomst via publicatie in boekvorm of expositie. Derhalve zal ik vooraf vragen voor een schriftelijke goedkeuring over dit toekomstig gebruik.

Mijn vraag is nu of U mij kunt helpen om mensen te benaderen danwel te bereiken die wellicht interesse hebben in deelname aan dit project.

Mochten mensen interesse hebben, dan kunnen ze dit kenbaar maken in een mail naar mij. Wellicht is het mogelijk dat ze kort een beeld schetsen van hunzelf, het litteken, mogelijk oorzaak en uiteraard contactgegevens (mail, mobiel telefoonnummer). Dit moet zeker niet een levensverhaal zijn. Het gaat slechts om een eerste beeldvorming. 

Ik neem dan contact op. Ik dank U alvast voor de moeite en wens U nog een prettig verder verloop van de zomer!

Met vriendelijke groet,

Edith Hoffman
www.edithhoffman.nl
Mobiel: 06-22708284

Continue Reading

Het Nederlands Heren Zitvolleybalteam

De start van een nieuwe droom

“Mijn naam is Geert van den Heuvel, 40 jaar oud. Na een motorongeluk is mijn linkervoet geamputeerd en na anderhalf jaar revalidatie en niet sporten, werd het tijd om mijn dagelijkse leven weer op te pakken. Fysieke inspanning hoorde hier ook bij. Zitvolleybal lag voor de hand aangezien ik 20 jaar volleybal had gespeeld. Vanaf het eerste moment dat ik de sport beoefende, was ik verkocht. Mijn passie wat ik had voor volleybal, vond ik terug in het zitvolleybal en laat me niet meer los. Waar vind je een sport waar zoveel verschillen mensen met elkaar spelen? Beperkt of niet, jong en oud, man en vrouw, het maakt niet uit want iedereen is gelijk. Bij deze sportcultuur wilde ik horen en zo werd mijn beperking de start van een nieuwe droom, namelijk: Deel uitmaken van het Nederlands Heren Zitvolleybalteam.”

Manifest Nederlands zitvolleybalteam

Zitvolleybal is de Paralympische variant van volleybal. Het hanteert dezelfde basiselementen, alleen voer je het zittend uit. Net als de ‘lange mannen’ in het volleybal, kent Nederland de ‘zittende mannen’ in het zitvolleybal: Het Nederlands Heren Zitvolleybalteam. Het Nederlands Heren Zitvolleybalteam bestaat uit 12 mannen die aantonen dat een fysieke handicap niet als een beperking hoeft te worden ervaren. Als team laten ze zien, dat iedereen iets kan overwinnen, als je maar wilt. Denken in mogelijkheden, boven je beperking uitstijgen en gaan voor wat wél kan. Mentale kracht, sportieve uitdaging en durven dromen is wat de mannen kenmerkt en zitvolleybal meer maakt dan alleen een sport. De mannen dromen over deelname aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Dit is niet alleen een droom, maar ook zeker het doel. Sinds begin 2014 zijn de mannen onder leiding van bondscoach Hans Mater en in samenwerking met hoofdsponsor Better Future aan het trainen om deze droom waar te maken. De eerste successen zijn al geboekt. Dit jaar op het WK in Polen is het team maar liefst drie plaatsen gestegen ten opzichte van vorig WK én zijn ze onofficieel uitgeroepen tot het leukste team.

 “We nodigen iedereen uit om een keer een training bij te wonen. Dan kan je niet alleen zien wat het is, maar ook zeker zelf ervaren! Wellicht na de eerste keer wat spierpijn, maar dat zal de pret niet drukken!”, aldus Geert.  In Nederland zijn er 12 verenigingen die zitvolleybal aanbieden. Kijk vooral eens op www.zitvolleybal.com of volg de heren op Facebook (Nederlands Heren Zitvolleybalteam.

Wil je meer informatie, een keer komen kijken of mee doen met de training? Neem dan contact op met amber@betterfuture.nl

Continue Reading

Online noaberschap in Roessingh

Vandaag start Roessingh, Centrum voor Revalidatie met de introductie van WeHelpen. Roessingh speelt met dit online platform in op de behoefte van de revalidant en hun naasten aan extra hulp en begeleiding om de draad weer op te pakken na de revalidatie. Zowel Roessingh als WeHelpen geloven in informele zorg, burenhulp en noaberschap op een eigentijdse manier. Roessingh verbindt deze mensen door dit platform aan te bieden, tijdens en na de revalidatie.  

 

De wijzigingen in de langdurige zorg (vanaf 2015) vergroten het belang van mantelzorg en informele hulp. We gaan van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’. Hier staan eigen regie, eigen kracht en participatie centraal. Mensen zullen in de toekomst langer thuis blijven wonen. Langer thuis wonen is een belangrijk onderdeel van de visie op duurzame zorg voor ouderen en chronisch zieken. De kwaliteit van de langdurige zorg aan kwetsbare mensen wordt meer afhankelijk van de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers.

 

Daarom starten Roessingh, Menzis en de gemeente Enschede samen dit project. Voor de gemeente Enschede is WeHelpen een waardevol hulpmiddel bij het op gang brengen van een actief burgernetwerk van vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de samenleving. Voor Menzis, founding partner van WeHelpen, is WeHelpen een aanwinst voor de nazorg na revalidatie en als hulpmiddel om mantelzorgers te ontlasten.

 

WeHelpen is een online marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp binnen en buiten het bestaande netwerk van de revalidant. Revalidanten van Roessingh kunnen gebruik maken van een besloten omgeving binnen WeHelpen waarin zij een persoonlijke agenda met hulpvragen kunnen beheren. Zij krijgen vanuit Roessingh de nodige begeleiding om met WeHelpen te leren werken via therapeutisch computergebruik. Roessingh organiseert bovendien een groep van speciaal geselecteerde vrijwilligers, voor wanneer iemand een keer extra hulp nodig heeft of als er geen sociaal vangnet is. Ook voor mantelzorgers, die steeds zwaarder belast worden, is het een prettige gedachte om hierop terug te kunnen vallen. Uiteindelijk moet WeHelpen een duurzame plek krijgen in het terugkeerproces vanuit Roessingh naar huis.

 

 image004

  

Over Roessingh

Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruik maakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. Daarnaast is en blijft revalidatie maatwerk. De therapeuten van Roessingh stemmen daarom de behandelingen af op de cliënt met als doel deze met zijn of haar beperking zo goed mogelijk te laten functioneren.

 

Over Menzis

Menzis zorgverzekeraar is één van de founders van WeHelpen en erkent het belang van mantelzorgers in het betaalbaar houden van de zorg. Menzis is al langere tijd ambassadeur voor mantelzorg en ziet voor WeHelpen een plek in de langdurige zorg.

 

Over WeHelpen
WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. WeHelpen maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudigWeHelpen wil ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden en dat elkaar helpen weer vanzelfsprekend wordt. Meer informatie vindt u op www.wehelpen.nl.

 

 

Continue Reading

Proefpersonen gezocht!

Wij zijn onderzoekers van de Universitair Medisch Centrum Utrecht  en zijn voor ons onderzoek op zoek naar proefpersonen met geamputeerde rechterarm (boven de elleboog).

 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) doet onderzoek naar hersenactiviteit. Bij het uitvoeren van (hand)bewegingen worden sommige gebieden in de hersenen actief. Wij willen onderzoeken of we deze gebieden kunnen ‘ontcijferen’: kunnen we aflezen welke handgebaren iemand maakt door de hersenactiviteit te meten met een MRI-scanner? We willen ook graag onderzoeken hoe goed de gebaren te ontcijferen zijn bij proefpersonen die door amputatie hun rechterarm missen. Zijproberen dan de gebaren zo goed mogelijk uit te voeren.

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de ontwikkeling van hulpmiddelen om mensen die geheel verlamd zijn – en dus ook niet meer kunnen praten – weer te laten communiceren.

Informatiebrief experimentele groep

Tekst experimentele groep

Met vriendelijke groet,

Isabelle Pereboom

Mark Bruurmijn

App voor chronische pijn, stress en vermoeidheid

De kwaliteit van leven verbeteren van mensen met chronische pijn, stress en vermoeidheid. Dat is het doel van de in ontwikkeling zijnde App voor en door zes patiëntenorganisaties die opkomen voor de belangen van hun doelgroep. De verwachte opleverdatum is eind 2014.

De inzet van de App maakt het mogelijk meer activiteiten op te pakken in het dagelijks leven. Dit kan iemands welbevinden bevorderen en daarmee eveneens de maatschappelijke participatie.

De App is bedoeld voor mensen met uiteenlopende fysieke aandoeningen/ziekten.

Gemeenschappelijk zijn de symptomen pijn, vermoeidheid en stress. Deze kunnen op korte of lange termijn het persoonlijk welzijn beïnvloeden. Via de App zijn trainingen te volgen om de kwaliteit van je eigen leven te verbeteren.

Eigen regie

Het is belangrijk ondersteuning te krijgen in het omgaan met een aandoening of ziekte. De App is een hulpbron die de gebruiker meer zelfredzaam kan maken. Het gevoel van eigen regie voeren is daarbij zeer belangrijk: “Het komt nog te vaak voor dat je naar een specialist gaat en te horen krijgt dat je maar moet leren leven met je aandoening”, vertelt Hans van Dongen, een van de App-bedenkers. “Deze App geeft je de kans voor je eigen belang op te komen en zelf het initiatief te nemen.” De App bevat een algemeen introductieprogramma, waarin alle thema’s kort aan bod komen bij wijze van kennismaking. Daarna kan de gebruiker kiezen voor vervolgprogramma’s. De inhoud daarvan is samengesteld op basis van de volgende thema’s: Mindfulness, Yoga, Hypnotherapie, Positieve psychologie, Burn-outpreventie.

Samenwerking

Het project is mogelijk dankzij subsidie van het Fonds PGO van het ministerie van VWS. De samenwerkende patiëntenorganisaties achter de App zijn: ADCA-Vereniging Nederland;

Antroposana; Alvleeskliervereniging Nederland; Dwarslaesie Organisatie Nederland; Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland; Vereniging Osteogenesis Imperfecta. “Door deze samenwerking kon de App er komen”, aldus Hans van Dongen. “De uitdaging is om op een creatieve manier de App een langere levensduur te geven dan alleen voor de duur van de subsidie”.

Continue Reading

Polikliniek Kinderrevalidatie RMC Groot Klimmendaal in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Ede, 20 mei 2014 – RMC Groot Klimmendaal opent op vrijdag 23 mei een nieuwe polikliniek Kinderrevalidatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hierdoor kunnen onze jonge cliënten uit Ede en omgeving voortaan dichtbij huis revalideren. Met deze polikliniek verlegt het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren van RMC Groot Klimmendaal opnieuw zijn grenzen.

Hoe werkt de nieuwe polikliniek?
Uw huisarts of specialist verwijst uw kind naar de polikliniek Kinderrevalidatie van RMC Groot Klimmendaal in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daar heeft u samen met zoon of dochter een afspraak met onze kinderrevalidatiearts. De arts besluit op basis hiervan samen met u wat het beste vervolgtraject wordt voor uw kind. Poliklinische revalidatie in Ede of een complexere revalidatiebehandeling, zoals opname in de kliniek in onze hoofdvestiging in Arnhem.

Indien uw kind poliklinisch revalideert in Ede, komt hij of zij enkele malen per week voor behandeling naar de polikliniek Kinderrevalidatie in het Ziekenhuis Gelderse Vallei en gaat na afloop telkens weer naar huis. De revalidatie bestaat uit verschillende behandelingen van ons multidisciplinaire team in de polikliniek. Dit team bestaat uit de kinderrevalidatiearts en verschillende paramedici, zoals een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en ergotherapeut.

Revalideren is grenzen verleggen
Bij RMC Groot Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoelen te bereiken. Voor de een is dit zelfstandig wonen of leren op school, voor de ander een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Ook ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren verlegt zijn grenzen. Na Arnhem, Doetinchem en Terborg, is Ede de vierde plaats binnen Gelderland waar jonge cliënten dichtbij huis terecht kunnen voor de professionele zorg die ze verdienen.

Over RMC Groot Klimmendaal: Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatie voor volwassenen, jongeren en kinderen die door ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte worden geconfronteerd met (dreigende) beperkingen. Kijk voor aanvullende informatie op www.grootklimmendaal.nl

Over het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren: Het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren is onderdeel van RMC Groot Klimmendaal en biedt een breed scala aan revalidatiebehandelingen. De behandelprogramma’s vinden plaats in een pedagogische context met aandacht voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Onze behandelcapaciteit voor kinderen is verdeeld over diverse locaties in Gelderland en is één van de grootste van Nederland. Daarnaast beschikken we op de hoofdlocatie over een Ronald McDonald Huis waar ouders tijdens de behandeling van hun kind kunnen verblijven