Het laatste nieuws:

Agenda ALV

 

AGENDA Algemene Leden Vergadering KMK

 

dd 24 januari 2015

 

 

 

10.00 uur       Opening door Hans Klaasse, voorzitter

 

10.15 uur       Notulen van de ALV 25 januari 2014

 

10.30 uur       Terugblik over jaar 2014

 

10.45 uur       Plannen voor 2015

 

11.00 uur       Jaarrekening 2014

 

11.15 uur       Begroting 2015

 

11.30 uur       Bestuursverkiezingen

 

11.50 uur       Rondvraag

 

LUNCH  omstreeks 12.00 uur

 

13.00 uur       Lezing dr. Janssen

 

13.30 uur       Djembe sessie

 

SLUITING

Continue Reading

Contributie 2015

LET OP

Als u de contributie over 2015 wilt betalen vermeld dan NIET het nummer van de acceptgirokaart, deze wordt niet door de bank herkend en dus wordt de betaling niet verwerkt. Zet daarvoor in de plaats bij mededingen: contributie 2015 en uw lidnummer.

Onze excuses voor het ongemak.
De penningmeester.

Continue Reading

beenprothese dragers gezocht!

Onderzoek uitlijning voor onderbeenprothesen

 

Voor dit onderzoek is het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg opzoek naar mensen die een onderbeenprothese dragen die deel willen nemen aan een onderzoek.

Het doel van het onderzoek is: kijken of het proces waarbij de positie van de voet ten opzichte van de koker wordt bepaald, ook wel uitlijning genoemd, geoptimaliseerd kan worden. Dit is belangrijk omdat een verkeerde uitlijning verschillende problemen kan geven. Zoals bijvoorbeeld: stompproblemen, niet makkelijk afwikkelen of extra compensatie vanuit het lichaam.

 

Voor het onderzoek zoekt het MRC kandidaten met een onderbeenamputatie aan één zijde. Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moet er aan de volgende criteria worden voldaan:

-       Langer dan 1jaar een prothese;

-       Geen stompproblemen;

-       Ouder dan 18jaar;

-       Gedurende de metingen zonder stok of kruk kunnen lopen;

-       Een prothese gebruiken met een pinsysteem.

 

Op basis van uw huidige koker wordt een testprothese gemaakt. Een prothesemaker vraagt u in een loopruimte heen en weer te lopen. Als er door de kandidaat als ervaringsdeskundige of de prothesemaker, afwijkingen in het looppatroon worden ontdekt, kan er een verandering van positie van de voet noodzakelijk zijn.  Dit wordt gevolgd door een loopanalyse in een looplab (de GRAIL). Daarna wordt de uitlijning nogmaals gedaan,  doormiddel van een nieuw meetinstrument. Omdat dit een nieuwe meettechniek is, zal er niet direct voor u als deelnemer een verbetering van uw uitlijning zijn. Wel verwachten wij voor de nabije toekomst, dat het onderzoek nuttige gegevens gaat opleveren voor cliënten met een onderbeenamputatie.

 

Het onderzoek zal ongeveer 3 uur duren, er is voorzien in reiskosten en een vaste tijdsvergoeding. Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op elk moment met het onderzoek stoppen.  Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer over het onderzoek te weten. Voor extra informatie en vragen over het onderzoek kunt u terecht bij N. Jonkergouw, te bereiken via n.jonkergouw@mrcdoorn.nl en/of 0343 598 435.

Continue Reading

Prothesedragers gezocht!

Geachte mensen,

Wij zijn twee studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Wij zijn bezig met een project waarbij wij middels innovatie de zorg willen verbeteren. Wij zijn bezig met een onderzoek waarbij wij de ervaringen met betrekking tot protheses willen verbeteren, als ook de emotionele aspecten die met de prothese gepaard gaan.

Voor dit onderzoek willen wij in gesprek komen met mensen die één of meerdere ledematen missen en die eventueel ook gebruik maken van een prothese.

Er is ook een online enquête aanwezig waarmee jullie ons kunnen helpen. Deze is te vinden op de volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=445355

Wil je liever direct met ons in contact komen, stuur dan een mail naar één van de volgende email adressen: musiye@siliconventuring.nl of guy@siliconventuring.nl

Alvast hartstikke bedankt voor jullie hulp!

Met vriendelijke groeten,

Musiye Abaiy en Guy Fakkel

Continue Reading

Ervaringsverhalen gezocht

Voor mijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik op zoek naar ervaringsverhalen. Mijn scriptie gaat over shared decision making (SDM / gezamenlijke besluitvorming) in de medische praktijk.
Waarschijnlijk weet u dat SDM in de theorie wordt aangemerkt als de ideale manier waarop arts en patiënt tot een gezamenlijk besluit kunnen komen, maar dat het in de praktijk niet goed van de grond komt. De bemoeilijkte implementatie van SDM wil ik verduidelijken aan de hand van casuïstiek. Om deze reden benader ik uw organisatie. Zou u me kunnen helpen aan (of bij het vinden van) ervaringsverhalen van patiënten die aan de volgende kenmerken voldoen:

  • Er vindt een gesprek plaats tussen een arts en een patiënt
  • De patiënt is wilsbekwaam
  • Er wordt gesproken over een keuze tussen verschillende behandelingsopties (niet behandelen mag ook gezien worden als optie)
  • Het verhaal laat zien hoe de keuze tot stand komt en wat de verschillende bijdragen van de arts en de patiënt aan dit proces zijn (het hoeft niet te lukken om samen tot een besluit te komen)

Hoe gedetailleerder de interactie en de omstandigheden waarin het gesprek plaatsvindt beschreven zijn, hoe beter. Zo kan er bijvoorbeeld niet genoeg tijd beschikbaar zijn voor het gesprek of wordt de behandelrelatie verstoord door communicatieproblemen. Uiteraard zal ik de verhalen anonimiseren. De voorkeur gaat uit naar een geschreven verhaal, maar het zou fijn zijn als ik eventueel wat aanvullende vragen mag stellen. De standaard casuïstiek is heel erg geredeneerd richting de medische wereld. Tijdens mijn stage bij revalidatiecentrum De Hoogstraat heb ik een aantal mensen ontmoet die voor lastige keuzes rondom amputatieniveaus hadden gestaan. In de standaard medische casus ligt de focus op verwachte therapietrouw (en leefstijlaanpassingen) en toekomstig functioneren, terwijl patiënten andere prioriteiten kunnen hebben.

Ik zou erg dankbaar zijn als u bereid bent om uw keuzemoment bij de arts (met een beetje context) op papier te zetten. Wat was er aan de hand? Welke opties waren er? Wie had welke voorkeur? Waarom? Hoe is de keuze uiteindelijk tot stand gekomen?

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Floor van Pernis
Continue Reading

Man schrijft geschiedenis met APL’s modular prosthetic limb

Les Baugh uit de Amerikaanse stad Colorado verloor 40 jaar geleden zijn beide armen en schouders in een ongeluk. Vorige week kon hij echter weer een beker optillen. De man is dankzij een baanbrekend onderzoek de eerste persoon die twee ‘robotarmen’ tegelijkertijd kan besturen.

Baugh kan door deze technologie weer alledaagse dingen doen. ,,Misschien kan ik nu kleingeld in een automaat kan gooien en zelf het blikje eruit halen”, zegt hij. ,,Dat zijn van die kleine dingen waar de meeste mensen die dat wel kunnen, niet over nadenken.”

 

http://www.jhuapl.edu/newscenter/pressreleases/2014/141216.asp

 

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3816261/2014/12/22/Uniek-Geamputeerde-man-kan-armen-weer-bewegen.dhtml

 

KMK feestdagen

Het bestuur van ‘KorterMaarKrachtig’ wenst alle leden, vrijwilligers en sponsoren heel goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2015.

Naamloos

Ook in het nieuwe jaar willen wij onze vereniging weer verder profileren als dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een amputatie, een prothese en zij die een aangeboren reductiedefect aan één van de ledematen hebben.

Met elkaar staan we ook in 2015 sterker!

Het bestuur en de regiocoördinatoren van de landelijke patiëntenvereniging ‘KorterMaarKrachtig’

Continue Reading

stagairs gezocht!

Zo net voor de feestdagen wil ik graag nog even laten weten dat wij per 1 januari weer nieuwe stage/werkervaringsplekken beschikbaar hebben voor jongeren met een (on)zichtbare handicap of beperking.  De missie van 5D is de gedachte van een inclusieve samenleving te verspreiden Één van de gebieden waar dit verspreid kan worden is op werkgebied.

De volgende stage en werkervaring vacatures staan open voor jongeren van 18-35 jaar met een (on)zichtbare handicap/beperking;
– Grafische vormgeving
– Audiovisueel
– Projectmedewerker reizende voorstelling
– Commercieel facilitair medewerker
– Productie reizende voorstelling
– Productie opera

Stage/werkervaringsplek Grafische vormgeving
Als stagiair grafische vormgeving  ben je mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van posters, flyers en advertenties die gebruikt kunnen worden bij de PR voor de diverse projecten van 5D.

vacature stagiair grafische vormgever

Stage/werkervaringsplek Audiovisueel
Als stagiair audiovisueel ben je mede verantwoordelijk voor het opnemen/maken en het bewerken van (audio)visuele opnamen en afbeeldingen die gebruikt kunnen worden bij de PR voor de diverse projecten van Stichting Festival 5D.

vacature stagiair audiovisueel

Stage/werkervaringsplek projectmedewerker reizende voorstelling
Als stagiair projectmedewerker van de reizende voorstelling ondersteun je de netwerker (projectleider) bij zijn werkzaamheden om zo de missie van 5D kenbaar te maken.

Stage/werkervaringsplek Commercieel facilitair medewerker
Als stagiair Commercieel facilitair medewerker ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en verhuur van de diverse ruimtes in het Fijnhout theater.

vacature stagiair commerciele facilitaire medewerker


Stage/werkervaringsplek Productie reizende voorstelling

Als productie stagiair  van de reizende voorstelling ondersteun je de productieleider met het produceren van de voorstelling in drie verschillende gemeentes.

vacature stagiair productie medewerker reizende voorstelling


Stage/werkervaringsplek Productie opera 

Als productie stagiair van opera L’ament ondersteun je de productieleider bij het produceren van de voorstelling.

vacature stagiair productie medewerker opera

In de bijlage zijn de gehele vacatures te vinden of kijk voor meer informatie op http://www.festival5d.nl/leerwerkplekken
Weet jij iemand die geschikt is voor een van deze functies?  Laat deze dan snel reageren door zijn/haar CV te mailen of door te bellen met Anniek Brummel (06-33688846) of  werving@festival5d.nl).
Mocht je niet gelijk iemand voor ogen hebben dan zou ik willen vragen of je deze informatie zou willen verspreiden.

Voor vragen ben ik te bereiken per telefoon of per e-mail.

Anniek Brummel
Coördinator werving
werving@festival5d.nl
06-33688846
020-8208709

www.festival5d.nl

LET OP: 5D IS VERHUISD!
Bezoekadres: Fijnhout Theater, Jacob van Lennepkade 334 Z, 1053 NJ Amsterdam
Postadres: Lootsstraat 39, 1053 NV Amsterdam

Continue Reading