Het laatste nieuws:

Wat is er aan de hand? Kom-Pas geeft antwoord

Arnhem, 18 september 2014 – Goed meekomen op school, vriendjes hebben en lekker spelen: dat lijkt voor elk kind vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind echter niet vanzelf waardoor het zowel thuis als op school problemen kan hebben. Om in kaart te brengen wat er met een kind aan de hand kan zijn, start RMC Groot Klimmendaal deze maand met een nieuw screeningstraject met de naam: Kom-Pas.
Kom-Pas is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een (vermoeden van) een motorische beperking en/of ontwikkelachterstand op meerdere gebieden die ook op school tot uiting komt. Bijvoorbeeld niet goed kunnen meekomen in de klas, onhandig zijn, gedragsproblemen hebben of moeilijk kunnen samenspelen. Met deze signalering kan de huisarts, jeugdarts of specialist samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar RMC Groot Klimmendaal voor het screeningstraject Kom-Pas.

Kom-Pas geeft antwoord

Tijdens Kom-Pas brengt een multidisciplinair team van ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren alle factoren in kaart die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dit team zet de sterke en zwakke kanten op een rij vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief. Daar worden de ouders en de school vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Vervolgens geeft het team een concreet advies, afgestemd op de thuissituatie en op school. Dit advies is praktisch toepasbaar en sluit aan op de dagelijkse situatie.
Het multidisciplinaire team dat het screeningstraject Kom-Pas uitvoert, bestaat uit meerdere professionals uit verschillende vakgebieden zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog, allen onder leiding van een kinderrevalidatiearts.

RMC Groot Klimmendaal werkt graag samen om revalidatiedoelen bereikbaar te maken

Bij RMC Groot Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoelen te bereiken. Voor de een is dit zelfstandig wonen of leren op school, voor de ander een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren werkt tijdens behandelingen of screeningstrajecten zoals Kom-Pas niet alleen intensief samen met cliënten en hun ouders. Maar ook met school, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Over het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren

Het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren is onderdeel van RMC Groot Klimmendaal en biedt een breed scala aan revalidatiebehandelingen. De behandelprogramma’s vinden plaats in een pedagogische context met aandacht voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Onze behandelcapaciteit voor kinderen is verdeeld over diverse locaties in Gelderland en is één van de grootste van Nederland. Daarnaast beschikken we op de hoofdlocatie over

Continue Reading

Dan is de stad stil

Op 15 maart 2013 werd Dynie Schuurman op een rotonde aangereden door een zware vrachtwagen. Dit kostte haar uiteindelijk beide benen. Haar man, Bert Vondeling, stuurde een jaar lang aan familie, collega’s en vele vrienden e-mails om iedereen op de hoogte te houden. In het begin dagelijks, later – ‘toen de storm wat ging luwen’ –  met grotere tussenpozen. Al deze mails, aangevuld met enkele ‘klaagzangen’ die Bert schreef voor zichzelf, vertellen het verhaal van het bewogen jaar na de rampzalige gebeurtenis. Veel pijn en verdriet, de operaties in het begin, hard werken aan herstel en revalidatie, rouw en hoop.

 

En toch, ondanks het verhaal over het onherstelbare verlies van Dynies benen, is Dan is de stad stil een positief en inspirerend boek. De toon is meestal licht. Tussen de kieren van rouw en verdriet vonden ze ruimte voor blijdschap en genieten. Genieten van elkaar en van de dingen die zomaar om je heen gebeuren als je er oog voor hebt. Blijdschap om stapjes (soms letterlijk) vooruit, blijdschap om de mooie dingen in het leven. Geen lichtpuntje zagen ze over het hoofd. Zoals planten, die – platgeslagen door de storm – zich weer oprichten. Dan is de stad stil is een boek over vallen en weer opstaan.

 

Dan is de stad stil zal op 6 oktober uitkomen. Het is dan via de boekhandel of (bij voorkeur) rechtstreeks bij de auteur te bestellen. Het is een mooi boekje geworden; gebonden, 124 bladzijden. Je kunt de omslag zien op http://www.palmslag.nl/boeken/dan-de-stad-stil.

De prijs van het boek bedraagt vanaf 6 oktober € 17,50. Als het bij de auteur besteld wordt, zijn in dat bedrag de verzendkosten inbegrepen.

Als je het boek wilt ontvangen, kun je tot 6 oktober voor-intekenen. De prijs bedraagt dan € 15,00 inclusief verzending. Je kunt voor-intekenen door de auteur  een mailtje met het verzendadres te sturen (bertvondeling@hotmail.com) en het bedrag over te maken op IBAN NL73INGB0004475062, op naam van A. Schuurman e/o A. Vondeling. In de week van 6 oktober ontvang je dan het boek.

Continue Reading

Een amputatie heeft zo zijn voordelen

Ik hoorde op de radio dat de productie maatschappij van de Film Michiel de Ruyter opzoek was naar mensen met een amputatie.

Dus ik dacht leuk dat is wel wat voor mij dus, ik schijf een mailtje en doe er 2 foto’s bij een dacht daar hoor je niets meer van.

 

Na 14 dagen ging de telefoon het was iemand van de Productie team van Michiel de Ruyter.

Ze hadden mijn mail gelezen en mijn foto’s gezien en ze wilde wel meer met mij als alleen een dode figurant die een been miste.

Ik krijg een klein rollertje in de film wow! Dat het ik even niet verwacht maar stem gelijk in en binnen een week moest ik in Amsterdam zijn bij de Make-up en daar kreeg ik ook mijn kleding aangemeten.

IMG_2100

En natuurlijk krijg ik daar mijn been?????

 DSC_0222

De rol die ik moet spelen is die van een zeeheld wiens been word afgezaagd op de kade door een chirurgijn.

 

Woensdag 21-05 was het zo ver op naar Veere in Zeeland waar de opnamen plaats vinden.

Daar aangekomen kennis gemaakt met de Cast en snel door naar de make-up 2 uur later zie ik er uit als of ik een zeeslag heb verloren en met spoed een operatie moet ondergaan.

 IMG_0922

En zo gezegd zo gedaan, na wat geoefend te hebben is het tijd voor opnamen.

Met vuur en rook en veel bekende Nederlands, beginnen de opnames.

 

Na ongeveer 40 keer te zijn geamputeerd en 12 uur half dood te zijn geweest staat alles er op en is het tijd voor af te schminken.

 

Op Zondag 27-07 was de opnamen van Michiel de Ruyter zijn uitvaart.

Op de Dam in Amsterdam.

Ik was een als overlevende van een van de zeeslagen mocht er bij aanwezig zijn.

P1020863 

Zelf werk ik als productie bij OIM Noppe dus dacht ik dat het wel leuk zou zijn als ik met een echte houten poot zou komen waar je nog mee lopen kan ook.

Dus na wat houtbewerking had ik een goed werken houten been waar ik de gehele dag mee heb gelopen op de set.

En omdat het bijzonder was kom je nog een shot met Anna de Ruyter ook dus mijn dag kon niet meer stuk.

 IMG_2086

De film Michiel de Ruyter gaat in het voorjaar van 2015 in de Nederlandse bioscopen in première.

 

Groetjes Richard Kusters

Continue Reading

Comfortsteps

Comfortsteps zijn op maat gemaakte tussentreden voor op de trap welke de hoogte van de de optrede halveren.
Mogelijk kunnen Comfortsteps voor een aantal van uw leden het probleem van traplopen oplossen.
Recent hebben wij een trap van een client met een beenprothese voorzien van Comfortsteps Deze client kan nu weer geheel zelfstandig de trap op en af lopen.
Deze man heeft ons toestemming gegeven hiervan een filmpje te maken en te gebruiken voor onze website.
U kunt dit filmpje bekijken op www.comfortsteps.nl
Voor verdere informatie over Comfortsteps kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet

Jack van Nieuwkoop
Comfortsteps 

Tolweg 16-2
3851 SK Ermelo
Email info@comfortsteps.nl
www.comfortsteps.nl
0653682966

Continue Reading

Maak kennis met rolstoelcurling op Clinic in Dronten

Op zaterdag 27 september om 13.00 uur wordt in Dronten een rolstoelcurling clinic georganiseerd. Curling is tijdens de Olympische Spelen in Sochi met veel enthousiasme in de Nederlandse media onder de aandacht gebracht. Curling is een tactische ijssport waarbij het op snelheid, richting en samenwerking aankomt. 

Rolstoelcurling is een uitdagende teamsport voor alle leeftijden. De sport is geschikt voor iedereen die rolstoelgebonden is. Uniek daarbij is dat het een gemengde sport is, elk team moet bestaan uit mannelijke en vrouwelijke spelers.
In Nederland wordt rolstoelcurling nog niet actief beoefend. Erik Wallenburg wil daar in samenwerking met de Nederlandse Curling Bond en Sportservice Flevoland, en met medewerking van Leisure World Ice Center Dronten, verandering in brengen. Erik Wallenburg is rolstoelgeboden en is gefascineerd door rolstoelcurling. Graag wil hij gelijkgestemden om zich heen verzamelen om samen de sport te beoefenen. Deze rolstoelcurlingclinic is bedoeld om aan belangstellende uitleg te geven door ervaren curlingers en te ervaren zelf te curlen.

Meer weten over rolstoelcurling? Bekijk de uitleg op http://nos.nl/ps2014/video/618384-rolstoelcurling-hoe-werkt-het.html of kijk op www.rolstoelcurling.nl
Meedoen met de kennismakingsclinic? Geef je op via info@rolstoelcurling.nl. De kennismakingsclinic is kosteloos en vindt plaats bij Leisure World in Dronten. Leisure World Ice Center te Dronten beschikt over 4 curlingbanen waar de sport beoefend kan worden.
Continue Reading

kinderen met prothese gezocht!

Het wetenschapsprogramma Full Proof (NTR) voor kinderen is op zoek naar een kindpresentator met een prothese. We gaan een aflevering maken rondom het thema ‘Illusies’. Het leek ons heel mooi om deze aflevering te laten presenteren door een kind dat een been- of handprothese heeft. Dat zijn ook een soort ‘illusies’, hele goede zelfs. Het hebben van een prothese zal een aantal keer aan bod komen in het programma, maar verder willen we het kind vooral als ‘expert’ neerzetten die de kijker van alles leert over illusies, zintuigen en het menselijk lichaam. In verband met de arbeidsinspectie is het belangrijk dat het kind 13 jaar oud is. Bekijk hier het programma terug: http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/fullproof. De drie draaidagen vinden in de herfst plaats. Ken je of ben je een kind dat dit leuk vindt? Reacties graag naar neeltje.bollen@ntr.nl (aanmelden het liefste zo snel mogelijk, maar kan t/m 20 sept).

Continue Reading

Herhalingsoproep enquête chronische pijnzorg

De pijnzorg kan beter, natuurlijk met inbreng van de patiënten zelf. Daarom heeft het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) een digitale vragenlijst ontwikkeld. Nog geen gelegenheid gehad deze in te vullen? Doet u dat dan vooral alsnog: onze dank voor uw waardevolle inbreng is groot!

De enquête gaat over de ervaringen rondom de totale pijnzorg en aandacht voor chronische pijnbehandeling en/of -beleving van pijnpatiënten. Het doel van het onderzoek op basis van deze vragenlijst is zicht te krijgen op de behandelingen van chronische pijnpatiënten. Hoe ervaart u het contact met uw huisarts? Bent u al dan niet tevreden over de doorverwijzing naar een behandelaar? Heeft u wel of geen baat bij de pijnbehandeling? Wat zijn volgens u verbeterpunten voor (nog) betere pijnzorg? De vragenlijst is sinds juli online en u kunt deze tot en met september 2014 invullen. Met de uitkomsten kunnen wij een beeld schetsen van hoe u als chronische pijnpatiënt uw behandeling ervaart. Dit kan belangrijke handvatten bieden voor huisartsen, pijnbehandelaars en farmaceuten. Alleen als we samen de handen ineen slaan, kunnen we succes boeken!

Veertien patiëntenorganisaties

Pijnpatiënten naar één stem is een onafhankelijk Samenwerkingsverband, dat de stem vormt van de pijnpatiënt door een vertegenwoordiging van veertien patiëntenorganisaties. Gezamenlijk vragen zij aandacht voor de erkenning van chronische pijn, namens ruim twee miljoen Nederlandse pijnpatiënten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Xandra Leuverink via projectleider@pijnpatientennaar1stem.nl of 06 – 48431686.

Continue Reading