Het laatste nieuws:

Enquette

Beste leden

Het bestuur en haar regiocoördinatoren vragen uw medewerking om eens uw top 10 te vermelden met betrekking tot onderstaande vragen en deze aan ons te mailen of te sturen voor 20 mei.

Wij zullen deze informatie anonimiseren zodat u er later als persoon niet mee geconfronteerd wordt. Wij gebruiken deze informatie om in gesprek te gaan met instrumentmakerijen in het algemeen en verzekeraars.

Geef wel aan of u arm/been geamputeerd bent of dat het een reductiedefect betreft.

Mail uw informatie aan secretaris@kortermaarkrachtig.com

1Waar loopt u als gebruiker tegen aan

2 Wat is de rode draad in de samenwerking met uw instrumentmakerij in het algemeen

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Continue Reading

Rolstoelbasketbal

Basketbalverening E.B.V Mustangs te Emmen is een voor valide en invalidesport. Er is een rolstoelbasketbalteam die speelt in de landelijk toernooidivisie C.

 

We trainen elke dinsdagavond.

 

Via Stichting Rolstoelbasketbal Emmen worden voor de invalide sporter faciliteiten aangeboden om deze sport te kunnen beoefenen.

 

Graag zouden we onze link www.rolstoelbasketbalemmen.nl onder uw aandacht brengen, zodat we kunnen zorgen voor mensen met een handicap die aan het sporten komen.

 

ik hoop u voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijk groet,
Gerard Hindriks
Secretaris Stichting Rolstoelbasketbal Emmen

Continue Reading

Golf

All inclusive.

Dat is de gedachte en het doel van kennismaking met golf voor mensen met een fysieke beperking. Golf is bij uitstek een sport waarin mensen, die door ziekte of ongeval niet over alle ledematen kunnen beschikken, kunnen excelleren. Juist omdat de golfswing vanuit stand kan worden uitgevoerd en rennen, springen en snelle wendingen niet nodig zijn, is de golfsport zo aantrekkelijk voor mensen met een beperking. En als je maar met een arm kunt swingen sta je niet buitenspel.

Helaas worden nog (te) weinig mogelijkheden benut voor kennismaking  met het golfen. Onbekendheid met de sport en het beeld van dure en besloten golfbanen vormen onmiskenbaar een barrière.

De Noord-Nederlandse Golf club (NNG&CC) wil helpen de sport toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke beperking. Op maandag 22 juni 2015 organiseert de NNG&CC een kennismaking waarvoor wij u graag uitnodigen. Onder leiding van ervaren golfers met een beperking en golf professionals kunt u bij de baan in Glimmen zelf ervaren hoe goed uw swing is. 

Give it your best swing.

Dat is het thema van de stichting van meervoudig paralympisch kampioene Monique Kalkman, die zich inzet voor het golfen voor mensen met een beperking.

Kijk eens naar haar website:www.moniquekalkman.nl

of kijk op de site www.going4golf.nl

Informatie over de kennismaking op de Noord-Nederlandse:

hans.arendzen@gmail.com

 

http://kortermaarkrachtig.com/wp-content/uploads/2014/02/PGH-flyer-clinic.pdf

Continue Reading

Proefpersonen gezocht!

Deelnemers gezocht!

Beste lezer,

Wij, Lauranne Meijer en Bas van Houwelingen, zijn studenten van de opleiding Orthopedische Technologie. Op dit moment zitten wij in onze afstudeerfase en zijn we bezig met een onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op het hulpverleningsproces rondom de zorg en begeleiding gericht op dagelijkse problemen in de vorm van huid- of stompcontrole en nazorg. Hiervoor zoeken wij deelnemers! Om gegevens te verzamelen willen wij graag personen met een beenprothese interviewen, meer informatie leest u in de informatiebrief…Als de informatiebrief niet voldoende informatie geeft kunt u contact opnemen met de onderzoekers via de gegevens in de brief. Bedankt voor uw overweging!Een vriendelijke groet van Lauranne en Bas.
 

Betreft: Afstudeeronderzoek naar de vormgeving van het hulpverleningsproces.

Geachte heer/mevrouw,

Bent u een beenprothesegebruiker? Én wilt u meedenken over veranderingen en mogelijke verbeteringen in uw afspraken en contact met de instrumentmaker? Dan is dit onderzoek wellicht uw kans om uw mening te delen.

Heeft u weleens wondjes gehad of huidproblemen rond uw stomp? Of misschien heeft u weleens vragen over het gebruik en onderhoud van uw prothese of liner, maar bestaat er geen mogelijkheid om langs te komen bij uw instrumentmaker, door werk, een drukke agenda of door afhankelijkheid in vervoer.

 

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor het afstudeeronderzoek. Wij willen graag weten hoe prothesedragers het aanbod van zorg en begeleiding ervaren als het gaat om huid- of stompcontroles en het leveren van nazorg. Als resultaat hopen we mogelijke verbeteringen in de manier van hulpverlenen door uw instrumentmaker te vinden. Het gaat hierbij om wat u vindt. Wij zijn geïnteresseerd in uw gedachten en uw oprechte mening, u kunt geen foute dingen zeggen.

Voordat u de beslissing neemt om deel te nemen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door.

Doel van het onderzoek: Onderzoeken of er behoefte is aan veranderingen in het hulpverleningsproces van prothesegebruiker en orthopedisch instrumentmaker. Ook is het belangrijk om te zien in welke vorm deze veranderingen toegepast zouden kunnen worden. Het zou een verbetering in de zorg kunnen betekenen!

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd: Prothesedragers worden geïnterviewd op een nader af te spreken locatie. In deze interviews zal worden gevraagd naar ervaringen en toepassingen met betrekking tot nazorg, stomp- en/of wondcontroles. Een interview duurt ongeveer 30 minuten (houdt rekening met wat uitloop) en wordt afgenomen door een vierdejaarsstudent Orthopedische Technologie. Het interview wordt met een voice-recorder opgenomen omdat deze letterlijk uitgetypt moeten worden voor de resultaatverwerking. Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt. De contactgegevens en geluidsopname worden na het onderzoek verwijderd.

Interesse? Neem contact op via onderstaande gegevens en de onderzoeker zal samen met u een geschikte dag en locatie afspreken. Het is belangrijk dat u een indicatie van uw activiteitenniveau aangeeft. Dit doet u simpelweg door uw K-level aan te geven. Ook voor het inwinnen van extra informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeker die open staat voor al uw vragen en opmerkingen. Als u niet wilt deelnemen is dat geen probleem. Mocht u tijdens het onderzoek willen stoppen, dan kan dat en hoeft u hier geen verantwoording voor af te leggen. Uw gegevens worden niet meegenomen in het onderzoek.

Ten slotte: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek, er wordt alleen wat tijd van u gevraagd. Als u interesse heeft laat dit dan zo snel mogelijk weten. De onderzoeker is telefonisch bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Bij geen gehoor wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Een email sturen kan natuurlijk ook altijd, hier wordt dezelfde dag nog op gereageerd. Voor een advies over participatie, of een klacht over de gang van zaken kunt u bij de begeleider van dit onderzoeksproject terecht. De gegevens hiervan kunt u opvragen bij de onderzoekers.

 

Met vriendelijke groet,

Lauranne Meijer & Bas van Houwelingen, studenten Orthopedische Technologie, Fontys

 

Contact:

Tel: +31(06)-17781082 (L) of+31(0)6-21817671 (B)

Email: lauranne-meijer@hotmail.com of basvhouwelingen@gmail.com

Locatie: een geschikte locatie voor een afspraak wordt besproken tussen onderzoeker en deelnemer.

Continue Reading

Jeugdkamp

Onze zustervereniging in Duitsland (BMAB = Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation)  organiseert  van 1 tot 8 augustus 2015 een  jeugdkamp voor jongeren met een arm- of beenamputatie/aangeboren ledemaatdefect).

Als KMK hebben wij de mogelijkheid 2 van onze leden hier naartoe te mogen sturen. Vanaf de Duitse grens worden alle kosten verder vergoed. Voorwaarde is wel, dat de deelnemers kunnen communiceren in het Duits. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen mail (secretaris@kortermaarkrachtig.com)  of bel 06 46377589.

Jugend-Camp-Flyer V2 (1)

 

Continue Reading

Ervaringen gezocht

Wij zijn Philip de Haes en Imre Halkema, vierdejaars studenten bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool. Binnen onze familiekringen hebben een aantal vervelende ziektebeelden geleidt tot onze interesse in de revalidatie. Philip; Mijn oom is onlangs overleden aan de gevolgen van ALS, Imre; Mijn opa is getroffen door een CVA. Daarnaast heeft onze gedeelde interesse in het menselijk lichaam en techniek hebben geleidt tot een opdracht die zorg en techniek dichter bij elkaar brengt.

We zijn bezig met een afstudeerproject voor Sophia Revalidatie in Den Haag. Hiervoor moeten wij een adviesrapport opstellen voor de inrichting van een State of the Art proefwoning, daarbij gebruik makend van domotica toepassingen. Onder domotica verstaan wij (Technologische automatisering t.b.v. beperkingen, bijvoorbeeld automatische deuren; gordijnen; dwaaldetectie; etc. Wij doen dit i.s.m. het team van het Smart Lab, opdrachtgever is Arend de Kloet.

In verband met ons afstudeerproject zijn wij op zoek naar personen en/of mantelzorgers die ons van informatie kunnen voorzien omtrent ADL beperkingen bij de volgende ziektebeelden: NAH/CVA, ALS, MS, amputatie en dwarslaesie.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat patiënten langer en meer comfortabel zelfstandig kunnen wonen en met optimale eigen regie. Domotica lijkt hier een belangrijke toegevoegde waarde in te hebben. Door middel van een adviesrapport moet duidelijk worden welke domotica producten geschikt zijn per ziektebeeld, hoe de proefwoning bij Sophia Revalidatie hiermee uitgerust kan worden en welke oefenmogelijkheden dit biedt.

De huidige techniek is in staat om ondersteuning te bieden in het dagelijks leven echter ontbreekt de specifieke vraag naar domotica vanuit de zorg. Wij proberen de brug te slaan tussen zorg en techniek.

Hieronder stellen we een aantal open vragen waarbij we u zoveel mogelijk aan het woord willen laten. We willen dit project graag benaderen vanuit het standpunt van de getroffenen. Daarnaast bent u vrij om overige opmerkingen te plaatsen.

1) Welke aandoening heeft u? (Om welk lichaamsdeel/delen gaat het?)

2) (Optioneel) Wat was de aanleiding van de aandoening?

3) Welke ADL beperkingen heeft u ervaren? (ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen). Denk hierbij aan: Communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging, dagbesteding, relaties en veiligheid.

4) Zijn er eventuele aanpassingen geïmplementeerd in uw woonomgeving? Zo ja, welke aanpassingen en hoe bevallen deze?

5) Welke beperkingen worden ervaren door de mantelzorger/ partner/ familie?

6) Stel op technologisch gebied is alles mogelijk. Wat zou u dan graag willen toevoegen aan uw woon omgeving.

Gelieve uw antwoorden op te sturen naar:

Naam: Philip de Haes Email: haasjepip@hotmail.com

Continue Reading

Libelle zoekt vrouw!

Beste meneer/mevrouw,

Voor een productie in Libelle ben ik op zoek naar een vrouw wiens been geamputeerd is en in bikini in ons zomernummer wil! We willen een fotoserie maken van vrouwen die niet perse perfect zijn (huidprobleem, littekens, te dik, te dun etc.), maar trots zijn op zichzelf en hun lijf en dat ook uitstralen. We hopen op deze manier onze lezeressen te inspireren: je bent mooi zoals je bent en als je dat uitstraalt zullen anderen dat ook zien.

Het wordt een prachtige dove-achtige fotoserie met styling en visagie. Daarnaast komt een interview over hoe de kandidate over naar haar eigen lijf kijkt en wat ze allemaal heeft meegemaakt. De tekst mag uiteraard voor publicatie worden ingezien.

Zou u me kunnen helpen in mijn zoektocht naar een leuke kandidate?

Voor vragen mail/bel gerust. 0611588790. elselien.vandieren@sanoma.com

Hartelijke groet,

Elselien van Dieren

Reportageredactie Libelle

Continue Reading